nieuws

BTW-verlaging zorgt voor woordenoorlog

bouwbreed

rijswijk – De Federatie van Afbouw Bedrijfschappen stelt dat de voorlopige verlaging van het btw-tarief vierhonderd tot zevenhonderd banen heeft opgeleverd voor de schilders- en stukadoorsbranche. Het ministerie van Financiën gaat uit van een status quo.

De federatie beroept zich op het rapport dat het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) voor haar opstelde. Van de door het EIB benaderde bedrijven verklaarde 90 procent meer opdrachten te hebben gekregen door deze maatregel. De omzetstijging is naast de toename van de werkgelegenheid het belangrijkste gevolg van het in januari 2000 ingevoerde 6 procentstarief voor schilders- en stukadoorswerkzaamheden aan woningen van vijftien jaar en ouder. Het ministerie van Financiën schildert een andere versie. Uit onderzoek van het door het ministerie ingehuurde bureau Research voor Beleid blijkt dat de verlaging geen invloed heeft op de werkgelegenheid. Het eerste jaar van de regeling nam de werkgelegenheid toe. Dit jaar is die weer iets gedaald. Zelfs als daarbij de vele openstaande vacatures in deze branche worden opgeteld, is de totale stijging van de werkgelegenheid niet anders dan in vergelijkbare sectoren, stelt het ministerie. Volgens M. Wiechman, hoofd afdeling afbouwbeleid bij de federatie, heeft het ministerie ‘onjuiste gegevens’ gebruikt. Het ministerie gaat uit van de trend dat het totaal aantal werknemers jaarlijks toch al toeneemt, terwijl er volgens Wiechman sprake is van een daling. Zonder de introductie van het 6 procentstarief was het totaal aantal arbeidsplaatsen juist afgenomen, meent de federatie. Vooral omdat de winterwerkloosheid afneemt en bedrijven mede daardoor met minder mensen hetzelfde werk kunnen verrichten. ‘Voor prinsjesdag komen wij met onze derde evaluatie’, meldt persvoorlichter R. van Koperen van het ministerie van Financiën. De verwachting is dat de onderzoeksresultaten van Research voor Beleid dan dichter in de buurt komen van de cijfers van het EIB. Voor het einde van het jaar beslist de Europese Unie of de verlaging naar het lage btw-tarief definitief wordt. ‘Wij hopen dat de EU al eerder beslist of de maatregel definitief wordt. Veel bedrijven moeten al offreren voor 2003. Wij adviseren ze om voorlopig 19 procent op de offerte te zetten. Dan kan je altijd weer zakken naar 6 procent’, zegt Wiechman.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels