nieuws

Breda eist hardere garanties vervuild zand

bouwbreed Premium

breda – De projectdirectie van de HSL-Zuid krijgt twee weken extra tijd om de conclusies over het vervuilde zand bij Princeville aan te passen. Het gemeentebestuur van Breda eiste een dergelijke aanpassing als garantie voor het niet lekken van gevaarlijke stoffen uit het zand dat gebruikt is voor de ophoging van het knooppunt.

In eerste instantie zou de termijn over twee weken aflopen, maar de gemeente gunt de directie wat meer tijd. Breda neemt geen genoegen met de conclusies uit het rapport naar het vervuilde zand bij knooppunt Princeville. De gemeente eist per brief van de projectdirectie HSL-Zuid dat het rapport meldt dat de afdichting geen milieuschade oplevert voor de totale levensduur van het wegdek. Vervolgstappen voor als de projectdirectie niet tegemoet komt aan de eisen, die naast het aanpassen van conclusies ook gaan over openbaarmaking van een rapport van onderzoekers van GeoDelft over het zand, zijn volgens een woordvoerder nog niet bekend.

Categorie-2

De grond die is gebruikt voor het ophogen van het knooppunt bleek in plaats van categorie-1 te bestaan uit het vuilere categorie-2 zand. De conclusie over de deklaag is in het rapport van onderzoeksbureau Schreurs Milieuconsult dat ‘op basis van de procedure het ontwerp voldoet aan de eisen’. Breda vindt die woordkeus niet toereikend. De gemeente wil meer zekerheid dat de uitloging van zware metalen uit de bouwstoffen de ‘wettelijk toegestane marginale bodembelasting’ niet overschrijdt zolang de stoffen er liggen. De huidige formulering van de conclusie is volgens het hoofd van de afdeling Milieuzorg en Leefomgeving een teken dat delen van de isolatieconstructie voldoen aan de wettelijke eisen, maar dat niet de hele constructie getoetst is aan het Bouwstoffenbesluit. In het zand zijn zware metalen vanadium en antimoon aanwezig. Deskundigen stellen dat een asfaltlaag als afdichting daarom niet voldoet en dat kunststoffolie het beste is, zoals dat ook wordt gebruikt bij het isoleren van avi-bodemas. Het projectbureau HSL-Zuid stelt zelf al dat hij deze afdichtmethode niet uitsluit. Als controle uitwijst dat er toch stoffen lekken, dan volgt waarschijnlijk alsnog het gebruik van kunststoffolie. Deskundigen pleiten echter voor het afgraven van de 300.000 ton zand.

Hiaten

Grondleverancier ATM Moerdijk zegt dat de stoffen die bij de steekproef in Princeville werden aangetroffen nauwelijks voorkomen. De grond is daar niet op gekeurd. Het bedrijf wijt de vervuilde grond dan ook aan hiaten in het Bouwstoffenbesluit en niet aan de eigen keuring. Overigens werkt Justitie nog aan een onderzoek dat moet uitwijzen wie aansprakelijk is voor het gebruik van de vervuilde grond bij knooppunt Princeville.

Reageer op dit artikel