nieuws

Bpf-bouw scoort met pensioenfonds

bouwbreed

amsterdam – Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid scoort met haar beleggingen hoger dan gemiddeld. In tegenstelling tot veel bedrijven/pensioenfondsen hoeft Bpf-bouw geen extra miljoenen te storten in het pensioenfonds.

Goed nieuws derhalve voor de werknemers. Vorig jaar zijn de premies niet verhoogd en die zullen ook komend jaar niet omhoog gaan, verwacht woordvoerster R. Schoutsen. Over de afgelopen vijf jaar (1997-2001) boekte Bpf een gemiddeld hoger beleggingsrendement dan het WM-Universum: 11 procent voor Bpf-bouw tegen 10 procent van het universum. The World Markets Company is een instelling die volgens een standaardmethode beleggingen meet. Uit de individuele resultaten berekent de WM-company een gemiddeld totaalresultaat, het zogenoemde WM-Universum. Over de vijf – en tienjaarsperiode is het positieve performance verschil tussen Bpf-bouw en het WM-Universum in belangrijke mate te danken aan het grotere aandeel van vastgoedbeleggingen in de Bpf-portefeuille. In 2001 werd een bedrag van 324,9 miljoen euro aan premie ontvangen. De premie wordt aangewend voor pensioenopbouw, overlijdensrisico en kosten- en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De totale premieontvangsten stegen met 27,6 miljoen euro.

Verschuiving

In 2001 namen in het algemeen de verliezen op de aandelenportefeuille verder toe. Met beleggingsspreiding in vastrentende waarden en vastgoed werden door Bpf-bouw positieve resultaten behaald. Wel is door de sterk uiteenlopende waardeontwikkeling van de beleggingscategorieën in de afgelopen jaren een aanzienlijke verschuiving opgetreden. De verschuiving tussen aandelen, vastrentende waarden en vastgoed die in de periode 1997-2001 optrad, is voor een groot deel het gevolg van de waardeontwikkeling van de diverse activa. In 2001 is de verschuiving vooral opgetreden door de negatieve performance van aandelen en uitbreiding van de vastgoedportefeuille. Door actief beleggingsbeleid en waardeontwikkeling daalde het gewicht van aandelen tot onder het normatieve gewicht en steeg het gewicht van vastgoed tot boven de norm. Het gewicht van de vastrentende waarde bleef redelijk stabiel rond de 44 procent. De gewichten van alle beleggingscategorieën bevonden zich binnen de bandbreedten. Bpf-bouw WM-Universum Bpf-bouw WM-Universum gem. vijf jaar gem. vijf jaar gem. tien jaar gem. 10 jaar

Vastrentende waarden 5,8 6,4 8,2 8,4 Aandelen 12,5 11,8 13,8 13,7 Vastgoed 14,8 14,1 13,1 10,9

Totaal 10,3 8,6 11,0 10,0 31 december 2001 31 december 2000

Beleggingscategorie Bedrag % Netto mutatie Bedrag %

Vastrentende waarden 6.818 44,8 159 6.659 43,9 Aandelen 4.205 27,6 502 4.691 30,9 Vastgoed 4.204 27,6 389 3.831 25,2

Totaal 15.227 100,0 46 15.181 100,0

Reageer op dit artikel