nieuws

Bouwers zetten zich schrap tegen fraudeonderzoek

bouwbreed

amsterdam – De grote bouwbedrijven zijn allerminst gerust op een goede afloop van de drie onderzoeken naar bouwfraude. De bestuursvoorzitters hebben – om miljoenenboetes, ontslagen of misschien wel celstraffen te voorkomen – gerenommeerde advocatenkantoren gespecialiseerd in straf- en mededingingsrecht ingeschakeld. Dat zegt kartelspecialist G. van der Klis van advocatenkantoor Clifford Chance.

Van der Klis waarschuwt ondernemingen die denken dat het bouwfraude-onderzoek met een sisser zal aflopen. ‘Hoe hoog de straffen zullen zijn, is afhankelijk van vele factoren en dus moeilijk in te schatten. Maar bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie kan tegen een werknemer die valsheid in geschrifte heeft gepleegd een boete of een vrijheidsstraf eisen.’ De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) deelt geen straffen uit aan individuele personen. Wel kan de toezichthouder bedrijven een boete opleggen van maximaal 10 procent van de concernomzet. ‘Die maximale boete is nog nooit opgelegd’, stelt Van der Klis gerust. ‘Maar vergis je niet, een geldstraf van een miljoen euro is ook heel veel. De terugverdientijd van zo’n bedrag is erg lang.’ Forse boetes brengen bovendien de positie van bestuurders in gevaar. ‘Het bestuur is verantwoording schuldig aan de aandeelhouders. Dat kan leiden tot het ontslag van bestuurders. Ook commissarissen moeten op hun tellen passen. Als zij onvoldoende toezicht hebben gehouden, kunnen ze tot aftreden worden gedwongen.’

Zenuwachtig

Jurist Van der Klis gaf voor aannemersorganisatie VGBouw een presentatie over de mogelijke gevolgen van de onderzoeken naar bouwfraude. De bijeenkomst werd druk bezocht. ‘Men wordt zenuwachtig’, stelt Van der Klis vast. Op 19 augustus beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie naar misstanden in de bouw. De onderzoeken van het Openbaar Ministerie in Rotterdam en de Mededingingsautoriteit naar illegale prijsafspraken en omkoping in de bouw zijn bovendien een heel eind op streek. Van der Klis acht het zeer waarschijnlijk dat talrijke bewijzen boven water zijn gehaald. ‘Het OMen de NMa weten veel meer dan wij denken’. De kartelspecialist baseert zich op de werkwijze van de opsporingsinstanties. Hij kent de aanpak vanuit zijn professie tot in detail. ‘Bij de invallen is veel materiaal meegenomen. Agenda’s, notulen, verkooplijsten. Als er gefraudeerd is, vinden ze de bewijzen echt wel. De bewijzen zijn moeilijk te verbergen. Of bedrijven documenten hebben versnipperd? Nee, dat is amateuristisch.’

Reageer op dit artikel