nieuws

Bestuurders Limburg kiezen voor twee waterschappen

bouwbreed

maastricht – Gedeputeerde Staten van Limburg willen twee waterschappen voor heel Limburg. Vijf jaar geleden koos de provincie voor één groot schap in plaats van de huidige drie.

GS hakten deze week toch de knoop door naar de zin van de huidige waterschappen, die zich altijd tegen de oorspronkelijke provinciale plannen hebben verzet. Er komt nu één waterschap voor Zuid- en één voor Noord- en Midden-Limburg. Deze houden zich bezig met alle aspecten die met het beheer van water te maken hebben. Daarnaast komt er nog een mini-schapje, met waterzuiveringstaken. Dit schapje wordt een samenwerkingsverband tussen de twee nieuwe waterschappen en moet ook de waterschapsbelasting innen en vergunningen verlenen. Dit kleine zuiveringschap moet uitgroeien tot een nieuw waterketenbedrijf. Daarin wordt dan ook de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en de zorg over de gemeentelijke riolering ondergebracht. Op die manier komt het hele waterbeheer in de provincie -van grondwater tot drinkwater en van rioolwater tot zuivering- onder één koepel. Op 4 september praat de provincie met de betrokken schappen over de plannen. Begini 2003 nemen Provinciale Staten een beslissing, die dan wordt voorgelegd aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De provincie verwacht dat met ingang van 2004 de bestaande waterschappen worden opgeheven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels