nieuws

Beperkt

bouwbreed Premium

Beperkt

Het huurrecht voor woonruimte rammelt al sinds de ingangsdatum ervan op 1 juli 1979. Steeds repareren de wetgever en de rechtsprekende macht eraan. Vooral verhuurders lopen dagelijks tegen problemen aan, waaraan de wetgever destijds niet heeft gedacht of heeft willen denken. Huurders daarentegen maken handig gebruik van misstanden in dit huurrecht. Maakt de nieuwe minister daaraan een eind?

Huur voor bepaalde tijd of een tijdelijk huurcontract was in de wet en wel artikel 7A: 1623 van het Burgerlijk Wetboek uit den boze. Dit met uitzondering voor die huiseigenaar, die bijvoorbeeld voor twee jaar naar het buitenland gaat en bij terugkomst in zijn eigen huis of flat moet kunnen terugkeren.

In de praktijk bleek een grote behoefte aan tijdelijk huurrecht. Kijkt u naar de huurmarkt voor expats. Bedrijven willen voor hun buitenlands personeel graag goede woningen huren en als het even kan ook nog gemeubileerd en gestoffeerd. Het gaat dan om aanmerkelijke huurprijzen gedurende een, twee of drie jaren. Wettelijk bestond hiervoor geen enkele basis. In de verhuurpraktijk en de rechtspraak kwam langzamerhand een vorm van tijdelijke huur, waarbij men een tijdelijk huurcontract ook eenmalig voor een bepaalde tijd kon verlengen. Deze vorm van tijdelijke verhuur komt expats en hun verhuurders redelijk tegemoet. Daarbij komt, dat bedrijven die voor hun buitenlands personeel tijdelijk goede en ingerichte woningen willen huren, wel zullen uitkijken om beroep te doen op huur- of huurprijsbescherming. Omdat zij dan in dat marktsegment niet snel meer als huurder zullen worden geaccepteerd.

Onlangs boden de vereniging van verhuurders Vastgoedbelang en het kenniscentrum studentenhuisvesting Kences aan de destijdse staatssecretaris van Volkshuisvesting Remkes een rapport aan, waarin zij adviseerden om tijdelijke huurcontracten ook mogelijk te maken voor studentenkamers. De heer Remkes stond er positief tegenover en nu maar hopen dat zijn opvolger minister Kamp die positieve houding overneemt en uitvoert. In dit rapport valt te lezen dat studenten na hun studie de studentenkamer blijven huren en zo maken nieuwe studenten minder kans op een huurkamer. Omdat de wet hierin tekort schiet, zou het mogelijk maken van tijdelijke verhuur hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Hetzelfde probleem doet zich overigens voor bij ateliers van beeldend kunstenaars. Sommige kunstenaars gaan in de ateliers wonen en genieten dan een wettelijke huurbescherming. Of, kunstenaars worden zeer succesvol en gaan veel geld verdienen en houden zo een goedkoop atelier bezet voor een aankomend kunstenaar.

Tijdelijke huur kunnen verhuurders ook gebruiken bij verhuur van goedkope of sociale huurwoningen. We blijven ten koste van veel belastinggeld steeds sociale huurwoningen bijbouwen, terwijl bijna iedereen weet dat veel oorspronkelijke huurders van sociale huurwoningen nu zoveel geld verdienen dat ze eigenlijk moeten doorstromen naar duurdere huurwoningen of een woning kunnen kopen. Wettelijke ontbreekt het verhuurders en de overheden nog de mogelijkheid om deze huurders te dwingen te verhuizen. Met een tijdelijke huurcontract van bijvoorbeeeld vijf jaar met een inkomenstoets voor afloop van die periode staat verhuizing bij een te hoog inkomen op dat tijdstip juridisch vast.

Hoewel ik zeker weet dat de oppositiepartijen in de Tweede Kamer moord en brand zullen schreeuwen als minister Kamp met zulke voorstellen komt, lijkt het me de moeite waard. Het kan namelijk niet zo zijn dat naast bijna een miljoen ontvangers van huursubsidie er nog een grote groep is die via wettelijke huurbescherming misbruik maakt van woon- en werkruimte die met ons belastinggeld gebouwd is. En waarvan het tekort met hetzelfde soort geld moet worden aangevuld. De hoeveelheid belastinggeld dat te besteden is aan woonruimte stelt dus zijn beperkingen aan de wettelijke huurbescherming van woonruimte.

Reageer op dit artikel