nieuws

Bepaling geluidwering gebouwen aangepast

bouwbreed Premium

Bepaling geluidwering gebouwen aangepast

delft – Het Bouwbesluit verwijst voor de bepaling van de geluidwering in gebouwen naar de nationale norm NEN 5077 en daarvan is een nieuwe druk verschenen. Hij sluit nu beter aan op de nieuwe versie van het Bouwbesluit – waarschijnlijk per 1 januari – en op de Regeling geluidwerende voorzieningen 1997 (RGV ’97). De grootste verandering zit in de bepalingsmethode voor de geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie. Meettechnische aspecten uit de Regeling Bouwbesluit Nieuwbouw zijn opgenomen om de beoordeling van structureel nachtelijk vliegverkeer met de norm mogelijk te maken. De bouwkundige onderdelen die met luchtvaartgeluid verband houden, zijn hiervoor uit de Luchtvaartwet gehaald en in het Bouwbesluit opgenomen. Door de wijziging is een aansluiting verkregen tussen het Bouwbesluit, de norm NEN 5077 en de RGV ’97). De overige wijzigingen betreffen alleen aanpassingen aan de terminologie van het Bouwbesluit. NEN 5077 is bedoeld voor het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Verder is de norm bruikbaar voor indieners van bouwaanvragen als handleiding en richtlijn voor de toetsing van de bouwaanvragen aan het Bouwbesluit. Ook akoestische adviesbureaus kunnen met de aangepaste norm uit de voeten. Voor nadere informatie: NEN-klantenservice, telefoon 015-2690391.

Reageer op dit artikel