nieuws

Belgische rel over plan aanpak winst door speculatie

bouwbreed

brussel – Binnen de regering in BelgiëÊzijn deÊgroenen (Agalev) en liberalen (VLD) elkaar in de haren gevlogen over de vraag of bij de verkoop van huizen en bouwgronden voortaan een clausule moet worden opgenomen, die het mogelijk maakt speculatieve winsten in beslag te laten nemen.

Deze zouden in een Grondfonds moeten worden gestort om mensen met een laag inkomen aan betaalbare woningen of bouwgrond te helpen. Het idee van een anti-speculatieclausule – middenin de komkommertijd door de groenen gelanceerd – is inmiddels door de liberale coalitiepartner (VLD) als ‘onbespreekbaar’ van de hand gewezen. Maar de groenen zijn niet van plan in te binden. Concreet willen de groenen de winst die boven de gemiddelde stijging van de grond- en huizenprijzen ligt, afromen en in het Grondfonds stoppen. Volgens parlementsleden van de groene partij Agalev (Anders gaan leven) bestaat er in Vlaanderen geen tekort aan bouwgrond. De forse stijging van de prijzen zou alleen te wijten zijn aan een kunstmatig in stand gehouden schaarste. Ze wijzen erop dat uit een recente inventarisatie in honderd gemeenten is gebleken dat er maar liefst honderdduizend stukken bouwgrond op bebouwing liggen te wachten. Omgerekend voor heel Vlaanderen zijn dat tweehonderdduizend stuks. Dat er te weinig bouwgrond op de markt wordt aangeboden, wijten de parlementsleden aan ontwikkelaars die grond vasthouden om de prijs op te drijven. En aan ouders die grond voor hun kinderen kopen en vasthouden tot die werkelijk gaan bouwen en voorts met migratie in de grens- en kustgemeenten en met binnengebieden die niet ontsloten zijn.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels