nieuws

Afschaffing Agaath-regeling strop voor starters in bouw

bouwbreed

delft – Startende ondernemers in de bouw zijn vanaf volgend jaar miljoenen aan extra rentekosten kwijt. Tot ontsteltenis van alle partijen wil het kabinet de tante-Agaathregeling afschaffen.

MKB Nederland is namens het midden- en kleinbedrijf laaiend en vindt dat het kabinet zich richting ondernemers ongeloofwaardig maakt. Financiering van starters is juist een van de grootste knelpunten voor continuïteit en groei. ‘Op deze manier wordt niemand meer gestimuleerd om ondernemer te worden’, zegt MKB-voorlichter R. van der Hoek. ‘Het is onbegrijpelijk dat het kabinet juist in deze slechte economische tijd een goed functionerende regeling wil afschaffen.’ In 2000 startten volgens het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) zo’n 2000 nieuwe bouwbedrijven, de zzp’ers buiten beschouwing gelaten.

Voordeel

Per 1 juli 2002 staat in alle bedrijfstakken 1,5 miljard euro uit aan Agaathleningen. Tachtig procent van dit totaalbedrag wordt verstrekt door banken, 20 procent door particulieren. Het grote voordeel voor startende ondernemers is dat zij op deze leningen 20 procent lagere rentekosten betalen dan op gewone leningen. Ook bij uitleners is deze aangekondigde maatregel in slechte aarde gevallen. Zij profiteren nu nog van een extra heffingskorting van 1,5 procent die zij op het uitgeleende bedrag ontvangen. ABN Amro en ING, twee van de grote tante-Agaathlening verstrekkers, hebben de deur al definitief in het slot gegooid. Zij trekken zich terug uit deze voordelige financieringsvorm. ‘Ook de Rabobank zal volgen’, weet MKB-secretaris fiscale zaken J. Warmerdam.

Kabinet

Hierdoor is ook de startende ondernemer straks gedoemd tot de ‘dure’ commerciële lening. BouwNed-voorlichter L. Steyn: ‘De overheid heeft deze regeling in het leven geroepen omdat er te weinig startende ondernemers waren. Nu willen ze deze van het een op het andere moment afschaffen. Het ontbreekt aan duidelijkheid.’ Ook Warmerdam toont zich kritische ‘Dit kabinet noemt zich een ondernemerskabinet, maar ze draaien zo wel de ondernemers de nek om. Ze denken dat deze maatregel 100 miljoen euro oplevert, maar volgens ons rekenen ze zichzelf rijk. Tegenover het schrappen van de korting voor uitleners, staat een lagere winst voor bouwbedrijven omdat ze tegen een hoger percentage moeten gaan lenen. En de lagere winst leidt weer tot lagere belastingafdracht.’ Het kabinet had er volgens de MKB-man beter aan gedaan de lasten voor startende ondernemers juist te verlichten.

Reageer op dit artikel