nieuws

Zuiderzeelijn loopt nu al vertraging op

bouwbreed Premium

den haag – De Zuiderzeelijn loopt al bij voorbaat vertraging op. Oorzaak is uitstel van de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tot eind september.

De bedoeling was dat de samenwerking al zou zijn bezegeld. B en Wvan Almere wil echter niet de bijdrage van 49,9 miljoen euro toezeggen. De vertraging komt niet alleen voor rekening van Almere. In een brief van minister Netelenbos (verkeer) en voorzitter van de stuurgroep Zuiderzeelijn, H. Alders, aan de Tweede Kamer staat ook dat enkele aandachtspunten uit regionaal en interdepartementaal overleg nog niet zijn verwerkt. Almere werkt samen met het Rijk aan een ontwikkelingsplan. De gemeente vindt echter dat daar onvoldoende schot in zit en wil daarom voorlopig niet meebetalen aan de Zuiderzeelijn. De overeenkomst voor de Zuiderzeelijn wordt pas juridisch bindend na instemming van alle partijen. Dat zijn vier provincies en zeven gemeenten, de regionale stuurgroep en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. ‘Gezien de vergaande overeenstemming tussen Rijk en regio kan de concept-samenwerkingsovereenkomst ons inziens op korte termijn worden afgerond’, zo schrijven Netelenbos en Alders. Zij zijn ervan overtuigd dat de definitieve besluitvorming eind september kan plaatsvinden.

Reageer op dit artikel