nieuws

Woonzorgcentra in wijken van Leeuwarden

bouwbreed Premium

LEEUWARDEN – De gemeente Leeuwarden heeft plannen om de stad op te delen in zogenaamde woonzorgzones.

In elke zone wordt een multifunctioneel centrum gebouwd waar buurtbewoners terechtkunnen voor allerlei zaken op het gebied van wonen, zorg en welzijn, maar ook voor kinderopvang en andere diensten. In totaal gaat het om acht tot tien centra.  De gemeente werkt dit plan uit samen met Zorggroep Noorderbreedte, Stichting Palet, Woningstichting Nieuw Wonen Friesland, Corporatie Holding Friesland en Thuiszorg Het Friese Land. Doel is de realisatie van de woonzorgcentra. De centra komen in eerste instantie in die wijken waar veel ouderen en gehandicapten wonen. Die kunnen door de komst van dergelijke centra, langer thuis blijven wonen, zo is de gedachte. ‘De zorg is namelijk om de hoek verkrijgbaar’, vertelt M.C. Kirchner, directeur Ouderenzorg van Zorggroep Noorderbreedte waaronder ook Medisch Centrum Leeuwarden valt. Met de plannen is een investering van vele miljoenen euro’s gemoeid. Een deel van dat geld moet komen uit de pot Stedelijke Vernieuwing. Een speciale stuurgroep die dit najaar in het leven wordt geroepen, gaat zich bezighouden met de verdere uitwerking. Over tien tot vijftien jaar moeten de centra zijn gebouwd, schat Kirchner.

Reageer op dit artikel