nieuws

Waarborgfonds wil meer speelruimte hypotheekgarantie

bouwbreed Premium

den haag – Het Waarborgfonds Eigen Woningen pleit bij de overheid om de grens van de Nationale Hypotheek Garantie te verhogen tot een kwart miljard euro. Nu nog is de reikwijdte beperkt tot 200.000 euro.

Het Waarborgfonds constateert dat de bereikbaarheid van koopwoningen voor mensen met lagere inkomens sterk is afgenomen. ‘Verhoging van de garantie is nodig om meer kopers in aanmerking te laten komen voor een veilige en verantwoorde lening’, aldus directeur K. Schiffer van het Waarborgfonds. Het Waarborgfonds constateert dat huishoudens steeds meer lenen voor het kopen van een woning. Steeds vaker kiezen de kopers voor een aflossingsvrije hypotheek. De spaar- en beleggingshypotheken hebben de lineaire en annuïtaire hypotheek vervangen.

Duurzaam

Het fonds stelt vast dat de betalingsachterstanden van de huishoudens toenemen. Gedwongen verkopingen komen het meest voor bij lagere inkomens en in de grote steden. De stichting Waarborgfonds beoogt een duurzaam gunstig klimaat te bewerkstelligen voor het eigenwoningbezit. Het fonds verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie. Als de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan de hypotheekschuld, betaalt het Waarborgfonds de restschuld aan de geldgever.

Reageer op dit artikel