nieuws

Uitgesproken meningen over haven voor Arnhem

bouwbreed

arnhem – De ambitieuze plannen van de Spaanse stedenbouwkundige Manuel de Solá Morales voor Arnhem mogen rekenen op flink veel uitgesproken voor- en tegenstanders en al evenveel twijfelaars. De Solá Morales wil in Arnhem een haven aanleggen die de band tussen stad en Rijn moet versterken. Of Arnhem de haven wel wil, zal in maart 2003 aan het licht komen door middel van een referendum.

Volgens adviesbureau Witteveen + Bos, dat de plannen van De Solá Morales verder heeft onderzocht, is het idee technisch en economisch haalbaar. Eerder heeft in Arnhem ook een haven gelegen, op de plek waar nu de oprit voor de nieuwe brug over de Rijn ligt. Volgens de tegenstanders zijn voor de aanleg van de nieuwe haven nogal wat kostbare ingrepen vereist, wil de opzet slagen. Het plan is om de bestaande Nieuwstraat, die haaks op de Rijn staat, uit te graven en een kade aan te leggen. Vanaf straatniveau zou het water via trappen te bereiken zijn, die aan de ene zijde uitkomen op een vaste verdiepte rand die bij hoger water onder kan lopen. Aan de andere zijde komen drijvende steigers.

Kostbaar

Directeur J. Lourens van de afdeling Zuid van Waterschap Rijn en IJssel heeft niks tegen het havenplan, maar vreest dat het een dure aangelegenheid wordt. Hij stelt dat bij lage waterstanden de waterspiegel acht of tien meter onder het maaiveld ligt, en de boten dus ook als er verder niets gebeurt. ‘Om het water en de boten beter zichtbaar te krijgen vanaf de kant, is een sluis of een scheepslift nodig, maar zoiets brengt hoge kosten met zich mee. Ook het verwijderen van alle kabels en leidingen die in de straat liggen, is een kostbare zaak.’ Inhakend op die visie, betoogt burger P. Dessens (die ook lid van het waterschapsbestuur en vice-voorzitter van het Ondernemers Kontakt Arnhem is) dat de bestaande bebouwing aan het zicht zal worden onttrokken doordat de kademuur 1,5 meter boven straatniveau uitsteekt. Bovendien komt er boven de haven een beweegbare brug voor de verkeersader die de haven doorkruist. Allemaal kostbaar en ongewenst.

Bijval

Volgens projectleider van het projectbureau voor Rijnboog D. Nagtegaal is een diepliggende haven geen probleem, maar is het een kwestie van smaak of het mooi is, en wordt het maaiveld opgehoogd, zodat geen sprake is van een omhoog stekende kademuur die het zicht op de haven ontneemt. Hij krijgt bijval van de ondernemersvereniging voor de binnenstad, die alleen medewerking aan de rest van de plannen wil verlenen als de haven er komt. Om de tegengestelde meningen binnen de stad Arnhem verder te accentueren, heeft Dessens een alternatief plan voor een park op de plek van de haven ingebracht. Volgens voorstanders van de haven een slecht idee, omdat dat ‘zwervers en junks aantrekt en dus eerder een kiem legt voor verloedering van het plangebied’, zoals VVD-fractielid A. Zijlstra het formuleert. Welk van de standpunten op de meeste steun mag rekenen, zal blijken in maart 2003 als de burger kiest. Het projectbureau Rijnboog vertegenwoordigt behalve de gemeente en woningcorporatie Portaal ook de projectontwikkelaars MAB uit Den Haag en Blauwhoed Eurowoningen uit Rotterdam en de investeerders Sociaal Fonds Bouwnijverheid uit Amsterdam en Vesteda uit Maastricht.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels