nieuws

Tweede Kamer niet goed geïnformeerd over pps-projecten

bouwbreed

den haag – De Tweede Kamer is niet goed op de hoogte van de voortgang van projecten met publiek-private samenwerking. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar het beleid en nieuwe financiële instrumenten in de publiek-private samenwerking (pps). Daardoor ontstaat volgens de rekenkamer een onterecht positief beeld over de voortgang van projecten in de rapportages van het Rijk.

Het ministerie van Financiën stelt in een reactie dat het rapport een onnodig negatief beeld geeft van de voortgang en de leereffecten van de samenwerking. De rekenkamer constateert echter een beperkte voortgang en realisatie. Zo worden nieuwe financiële instrumenten nog nauwelijks toegepast. In totaal zijn tot nu toe twee contracten daadwerkelijk afgesloten. Een klein aantal pps-projecten bevindt zich in de contracteringsfase, maar de meeste zijn nog plannen. De Tweede Kamer is volgens de rekenkamer ondanks het ‘Beleidskader voor private financiering van Infrastructuur’ in 1993 onvoldoende geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming rond de HSL-Zuid. De rekenkamer beveelt aan het beleidskader aan te scherpen, of te vernieuwen. Dan zou het budgetrecht en de informatievoorziening van de Kamer beter geregeld zijn, zodat die de controlerende taak optimaal kan uitoefenen. In 1998 is een contract gesloten met een bereikbaarheidsvergoeding met Infraprovider HSL-Zuid. Dat wil zeggen dat de Staat na oplevering in 2005 gedurende 25 jaar een vergoeding betaalt voor de beschikbaarheid van de infrastructuur, zodat het consortium de investeringen terugverdient.

Winstdeling

Het tweede contract betreft de Rijkswerf Willemsoord. Dit is een subsidie-uitvoeringsovereenkomst waarin de geldverstrekking is gekoppeld aan de voorwaarde van winstdeling. Het Rijk ontvangt een deel van de opbrengst van de private exploitatie als die boven een vooraf vastgestelde grens uitkomt. Het zogenoemde concessie/Design-Built-Finance-Maintain-model (HSL-Zuid) en het alliantiemodel (Rijkswerf Willemsoord) zijn de twee basisvormen van de pps en worden gezien als nieuwe financiële instrumenten tegenover de traditionele middelen als subsidies, leningen, garanties en deelnemingen. In totaal komt het pps-beleid uit op een geraamd bedrag van 3,5 miljard euro aan rijksgelden. Daarvan heeft 2,3 miljard euro betrekking op concessie/DBFM-contracten en de rest op alliantiecontracten met deling van de overwinst. De rekenkamer beveelt aan om het pps-beleid te verbreden, omdat het nu te veel is geconcentreerd op de DBFM-contracten.Het ministerie wilde dat al, maar het onderzoek toont aan dat dit nog niet erg lukt.

Reageer op dit artikel