nieuws

Tegenslag blijft waterkering in Kampen achtervolgen

bouwbreed

kampen – Waterschap Groot Salland zit als opdrachtgever van de waterkering Kampen in een uiterst ongemakkelijke positie. Het werk blijkt 6,2 miljoen duurder te worden. De uiteindelijke uitvoeringsprijs overtreft zelfs de bieding, die ooit als ‘niet passend’ met juridische kracht aan de kant werd geschoven.

Het waterschap wil de eeuwenoude historische, in onbruik geraakte stadsmuur rond Kampen metamorfoseren tot waterkering. Het werk werd in 1999 Europees aanbesteed waarbij aannemerscombinatie Kering Kampen de laagste inschrijver was met 26,8 miljoen euro, hoewel de overige vijf biedingen er maar een fractie boven zaten. De laagste bieding lag evenwel veel hoger dan de 15,9 miljoen euro die het waterschap voor het werk had geraamd. Het waterschap beoordeelde de bieding als ‘niet passend’ en begon daarmee aan een moeizame juridische wandeling.

Procedures

Na diverse procedures bij de Raad voor Arbitrage van Bouwbedrijven kon het waterschap zich losweken van de aannemerscombinatie, waarna het werk met aangepast bestek opnieuw (onderhands) werd aanbesteed. Deze aanbesteding rond de Kamper waterkering wordt intussen onderzocht door de parlementaire enquêtecommissie, op verdenking van prijsafspraken. De nieuwe aannemerscombinatie Koninklijke Woudenberg, Van den Herik Kust en Oeverwerken en Van den Biggelaar offreerde het werk voor 22 miljoen euro uit te voeren, welk bedrag nu echter wordt overschreden met 6,2 miljoen euro. Daarmee komt het boven ‘de onacceptabel hoge offerte’ van Aannemerscombinatie Kering Kampen. Volgens dijkgraaf Schaap zou ook Aannemerscombinatie Kering Kampen – als haar het werk was gegund – zeker zijn gestuit op de tegenvaller. ‘Op sommige plaatsen staat de muur uit het lood en er blijkt een ondergrondse chaos te heersen aan rioleringen, kabels, afwijkende putten en funderings- en kaderestanten die vooraf niet konden worden gesignaleerd. Tenzij we hadden geboord of sleuven gegraven, maar dat had het werk zeer duur gemaakt. We hebben ervoor gekozen gewoon maar te beginnen. Op veel locaties is het pas tijdens het werk mogelijk om destructief onderzoek uit te voeren. Dit meerwerk had ook de Aannemerscombinatie Kering Kampen niet kunnen voorzien’, verklaart Schaap. ‘Daarbij had ze het meerwerk tegen aanzienlijk hogere eenheidsprijzen uitgevoerd.’ Hij baseert die veronderstelling op de hogere kosten voor het bestekswerk, die het consortium in 1999 calculeerde. Maar woordvoerder Van der Pol van de Aannemerscombinatie Kering Kampen, durft de boude bewering van Schaap niet te onderschrijven vanwege het verschil in risicoverdeling in beide bestekken. In het eerste bestek lag het risico bij de aannemer, waarmee in de hogere bieding rekening was gehouden. In het tweede bestek neemt ook het waterschap een deel van het risico voor zijn rekening. Van der Pol verkiest inhoudelijk niet te reageren op de meerkosten, waardoor de eerste ‘onacceptabele bieding’ en de tweede ‘zeer acceptabele bieding’ elkaar feitelijk niet zoveel ontlopen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels