nieuws

Sittard-Geleen stelt voorwaarden aan uitvoering plan Grensmaas

bouwbreed

sittard-geleen – Na lang aarzelen gaat de gemeente Sittard-Geleen alsnog akkoord met het Eindplan Grensmaas van de provincie Limburg. Wel heeft zij harde voorwaarden gesteld. Dat hebben burgemeester en wethouders (B&W) van deze gemeente aan de provincie laten weten.

Komt de provincie niet aan de voorwaarden tegemoet, dan weigert de gemeente aan de uitvoering van het project Grensmaas mee te werken. Dat kan een vertraging van vele jaren tot gevolg hebben. Op de eerste plaats blijft de gemeente van mening dat het Rijk aan het 450 miljoen euro kostende project moet meebetalen. Nu wordt de beveiliging van de Maas in Zuid-Limburg tegen overstromingen volledig betaald uit de opbrengsten van grindwinning. Daarvoor moet 50 miljoen ton grind worden gebaggerd. De gemeente eist dat de provincie opnieuw gaat praten met het Rijk over die financiering. Ook eist Sittard-Geleen garanties dat bij tegenvallers niet nog meer grind wordt gebaggerd. Bovendien wil Sittard-Geleen zwart op wit hebben, dat na beëindiging van de ontgrindingen in 2015 geen grind meer uit de Maas wordt gehaald.

Garanties

Verder wil de gemeente woningen kunnen bouwen in de kernen Grevenbicht en Obbicht, een ecologische verbindingszone op Graetheide kunnen aanleggen en garanties hebben over de aankoop van gronden door de gemeente ten noorden van Grevenbicht. Die gronden zijn eigendom van de grindboeren in het Consortium Grensmaas. In de uitvoeringsovereenkomst moet een bepaling worden opgenomen, dat het consortium die gronden te koop aanbiedt aan de gemeente voor een prijs die overeenkomt met de toekomstige bestemming van die gronden, aldus burgemeester en wethouders. Voordat de provincie een handtekening zet onder een uitvoeringsovereenkomst met het consortium, moet eerst bekend zijn hoe de uitvoeringsschade aan de burgers wordt vergoed, stel het college.

Weigeren

Als stok achter de deur dreigt de gemeente haar medewerking te weigeren aan de opslag van 135.000 kubieke meter verontreinigde Maasklei, die bij de ontgrindingen in de Maas bij Roosteren vrijkomt. Die wordt vervolgens bovengronds opgeslagen in het Trierveld ten noorden van Schipperskerk. De Limburgse gedeputeerde M. Vestjens reageert laconiek op het standpunt van Sittard-Geleen: ‘Ik ga alleen naar Den Haag als Sittard-Geleen met nieuwe argumenten komt om de Grensmaas door het Rijk te laten meefinancieren’, zegt hij. ‘Ik ga niet nog eens oude koeien uit de sloot halen, temeer omdat het nieuwe kabinet toch al de knip op de beurs houdt.’ En nieuwe argumenten heeft Vestjens van Sittard-Geleen nog niet gehoord. Hij wacht dan ook het overleg af, dat hij na zijn vakantie met de gemeente heeft.

Reageer op dit artikel