nieuws

Sector woningcorporaties zit er warmpjes bij

bouwbreed

Sector woningcorporaties zit er warmpjes bij

naarden – De sector woningcorporaties beschikt over voldoende vermogen om de herstructurering en vernieuwing van het woningbezit aan te pakken. Alleen in Amsterdam en Rotterdam zijn individuele corporaties die een zwakke financiële positie hebben. Dat stelt het Centraal Fonds Volkshuisvesting in zijn rapport ‘Het Vermogen en de opgave van woningcorporaties: spanning tussen behoefte en middelen.’ Het rapport baseert zich op de vermogenspositie van het geheel der corporaties en zet deze af tegen de opgaven die er liggen op het terrein van volkshuisvesting en de noodzaak tot vernieuwing van woningbezit. Volgens het fonds liggen de financiële reserves 10 miljard hoger dan minimaal nodig is om risico’s op te vangen. Problemen op regionaal gebied wil het fonds zo spoedig mogelijk in kaart brengen.

Reageer op dit artikel