nieuws

Schorsing aangevraagd Drachtstervaartproject

bouwbreed

drachten – Omwonenden van het Drachtstervaartproject in Drachten hebben in een spoedprocedure voor de Raad van State schorsing van het bestemmingsplan aangevraagd. Het project behelst het doortrekken van de vaart tot in het centrum van Drachten, sanering van een voormalige vuilstort, de bouw van een woonwijk met negenhonderd woningen op die locatie en het aanleggen van een geluidswal.

Volgens de omwonenden – zij werken samen in de Vereniging Drachtster Bos – mag de geluidswal die de nieuwe wijk en industrieterrein De Haven scheidt, niet bestaan uit vuile grond uit de stort, zoals het plan is. De grond moet worden afgevoerd. Dat maakt de uitvoering van het project miljoenen duurder en daarmee is de exploitatie niet rond te krijgen. En dat is een vereiste voor het vaststellen van het bestemmingsplan. Volgens de gemeente Smallingerland en ontwikkelaar Wind Groep in Drachten die samen de pps-constructie vormen voor uitvoering van het project, mag de vuile grond deels wel in de geluidswal worden gebruikt. Eerder al werd de gemeente hierin door de Raad van State in het gelijk gesteld bij bezwaren tegen het verlenen van de milieuvergunning. Over vier weken volgt uitspraak in de huidige zaak.

Ambitieus

Het Drachtstervaartproject stuit niet alleen op verzet, maar wordt ook bejubeld omdat het ambitieus is te noemen. De combinatie van het oplossen van een groot milieuprobleem, het daardoor creëren van ruimte op een inbreidingslocatie en het inventief omgaan met die ruimte, leverde de gemeente Smallingerland twee kwaliteitscertificaten op van het ministerie van VROM waardoor het project een voorbeeldfunctie heeft gekregen. In totaal vergt de uitvoering een investering van 181,5 miljoen euro. De eerste 27 kavels zijn reeds verkocht. Het baggeren van de Drachtstervaart start medio augustus. Daarna volgt de sanering van de stort en uiteindelijk de aanleg van de wijk. In 2005 is de oplevering.

Reageer op dit artikel