nieuws

SBR verhoogt kennis over aansprakelijkheid in bouw

bouwbreed

rotterdam – Regelmatig halen bouwfouten en eventueel daarop volgende onderzoeken naar de aansprakelijkheid de pers. Vers in het geheugen ligt de zaak van schouwburg Het Park in Hoorn. Nadat de toneeltoren was ingestort, volgde het ene kort geding het andere op. Op dit moment loopt een bodemprocedure in die zaak.

Stichting Bouwresearch (SBR)wil de kennisleemte vullen op het gebied van hoe de aansprakelijkheid tussen de bouwpartners is geregeld. De publicatie ‘Aansprakelijkheid voor gebreken aan bouwwerken’ is de zestiende titel in de serie juridische publicaties van SBR. Op het voorblad van de gratis brochure over de juridische publicaties van SBR staat afgedrukt waar het om gaat. Onder krantenkoppen als: ‘Parkeerdek stort in’ en ‘Opdrachtgevers massaal in de fout met arboregels’, luidt het onderschrift koeltjes: ‘Doet u er ook alles aan om in het nieuws te komen?’ Met de juridische publicaties beoogt SBR de kennis in de bouw over regelgeving op een praktische en begrijpelijke manier te verhogen.

Samenwerkingsvormen

In de laatste uitgave ligt het accent op het vraagstuk van de aansprakelijkheid. SBR vergelijkt een bouwwerk dat doorgaans tot stand komt door de inzet van een losse coalitie van bouwbedrijven, architecten en andere deskundigen met een reizend circus. Met dit verschil dat een bouwcircus slechts één keer optreedt, waardoor er nogal eens wat mis kan gaan. En als het dan fout gaat, rijst de vraag wie aansprakelijk is voor de geleden schade. In de publicatie wordt duidelijk wie in welke situatie aansprakelijk is. De meest gekozen samenwerkingsvormen komen aan bod: het traditionele model, turnkey-model, brochuremodel en het bouwteammodel. Na een hoofdstuk over de aansprakelijkheid bij standaardvoorwaarden, behandelt de publicatie de verschillende modellen. De uitgave besluit met een kort hoofdstuk over arbitrage.

Reageer op dit artikel