nieuws

Rumoerig einde van de informatieperiode

bouwbreed

Rumoerig einde van de informatieperiode

De onroerendezaakbelasting voor particulieren gaat veranderen. Dat staat vast. Of deze wordt verlaagd of afgeschaft, hangt af van de berekeningen van het Centraal Planbureau. De onderhandelaars kregen de doorberekeningen vrijdag onder ogen. Het bureau heeft twee varianten van de financiële plannen bekeken op de koopkrachteffecten. De drie onderhandelaars hebben vrijdag ook weer gepraat over de lastenverlichting. Het venijn zit daarmee in de staart. Bezuinigingen zijn hard nodig en daar moet iets tegenover staan. Niet alleen door het geheel of gedeeltelijk afschaffen van de OZB, maar ook door het teruggeven van het ‘kwartje van Kok’. De eerste maatregel is een vurige wens van de VVD, de tweede van de LPF. De LPF-fractie vindt overigens dat niet alle onderwerpen juist zijn verwoord. Herben kampt ondertussen ook met een couppoging van de oude bestuursleden. Balkenende en Zalm hebben het gesprek met informateur Donner doorgezet, om de onderlinge punten nog te bespreken. Balkenende zei vrijdag dat hij tempo wilde maken maar met zorgvuldigheid. Het regeerakkoord zal ook minder wollig worden. Daarmee blijft het streven om maandag de definitieve versie van het regeerakkoord voor te leggen aan de fracties van de beoogde coalitie.

Reageer op dit artikel