nieuws

Rijk brengt zonne-energie in gevaar

bouwbreed Premium

heerhugowaard – Het is nog maar de vraag of Vos Projectontwikkeling de Vinex-locatie Stad van de Zon in de gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (HAL-gebied) kan afbouwen. Door een verandering in de subsidieregeling wordt de subsidie niet meer voor- maar achteraf uitgekeerd, waardoor de projectontwikkelaar de kosten moet voorfinancieren.

Tot dit jaar kreeg het innovatieve project een subsidietoezegging vooraf. Vanaf dit jaar is echter de Energie premie regeling (EPR) van kracht. Een eigenaar van een woning kan hiermee alleen achteraf subsidie ontvangen. De projectontwikkelaar loopt nu tegen het probleem aan dat hij de energiebesparende voorzieningen moet voorfinancieren, zonder de verzekering dat de EPR meerjarig in stand wordt gehouden. De ‘Stad van de Zon’ ontleent haar naam aan de fotovoltaïsche (pv) zonnepanelen op de daken van bijna drieduizend huizen. Er is becijferd dat de panelen samen goed zijn voor vijf megawatt vermogen. Daarmee zou de wijk qua vermogen maar liefst vijf keer zo groot worden als de wijk Nieuwland in Amersfoort, die met één megawatt op dit moment het grootste Nederlandse zonneproject herbergt. Maar tijdens de ontwikkeling van de ‘Stad van de Zon’ zijn de subsidieregels veranderd. Tot 1 januari kwamen innovatieve pv-projecten in het kader van het Besluit subsidies energieprogramma’s (BSE) voor subsidie vooraf in aanmerking. De eerste fase van ‘Stad van de Zon’ heeft aldus subsidie gekregen. Vanaf dit jaar echter is de Energie Premie Regeling (EPR) van kracht. Bij deze regeling kan alleen subsidie achteraf worden verstrekt, aan te vragen door de eigenaar van de woning.

Duurzaamheidsprijs

Op dit moment bouwt Vos Projectontwikkeling in de eerste fase 152 woningen. Zij ontving hiervoor dit jaar de Alkmaarse Duurzaamheidsprijs. Maar of de ontwikkelaar het dakconcept ook kan toepassen in de rest van de ‘Stad van de Zon’ valt te betwijfelen. Door het wegvallen van de rijksbijdrage vervallen ook andere Europese subsidies en is een gat ontstaan in de begroting van 21 miljoen euro.

Onzekerheid

Voormalig minister Jorritsma van Economische Zaken erkende dat een projectontwikkelaar het probleem krijgt van de voorfinanciering van de milieubesparende voorzieningen. De koopprijs stijgt daardoor en dat bemoeilijkt de verkoop. Jorritsma heeft bovendien naar aanleiding van een vraag van de gemeente Heerhugowaard te kennen gegeven geen zekerheid te geven dat de EPR meerjarig in stand wordt gehouden, in verband met ‘budgettaire consequenties van het nieuwe kabinet’. Niemand kan daarom garanderen dat de regeling over een paar jaar nog wel bestaat, waardoor de projectontwikkelaar extra risico loopt. In reactie op een motie in de Tweede Kamer over het pv-project in Heerhugowaard stelde Jorritsma dat ‘het onverstandig is om op dit moment pv-panelen op grootschalige wijze te stimuleren’. Als argument droeg zij aan dat de aanschaf van zonnepanelen – waarbij slechts iets meer dan een procent van de nationale elektriciteitsconsumptie met zonne-energie gedekt zou worden – de samenleving ruim 6,5 miljard euro kost. Hiermee komt Jorritsma op de kern van de zaak: ze vindt pv-panelen te duur.

Prijsstijging

Voorstanders van een versnelde invoering met veel subsidiegelden menen dat schaalvergroting juist tot prijsdaling zal leiden. Maar volgens Jorritsma heeft een te ruimhartig steunregime voor zonne-energie op de Duitse markt al voor een prijsstijging in plaats van -daling gezorgd. Hiermee gaat het prestigieuze project voorlopig in de kast. De provincie Noord-Holland is gevraagd te bemiddelen om het project weer vlot te trekken.

Reageer op dit artikel