nieuws

‘REO heeft ambtenaar terecht ontslagen’

bouwbreed

roermond – De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg (REO) heeft ambtenaar A. Stoffers terecht ontslagen. Dat heeft de rechtbank van Roermond bepaald. Stoffers had haar directeur onder meer beticht van fraude bij een grote aanbesteding.

Vriendjespolitiek, eigenmachtig optreden, mismanagement en de overtreding van
aanbestedingsregels. Zo luidden de aantijgingen aan het adres van de directeur
van REO, geuit door twee ambtenaren van de ontwikkelingsmaatschappij. De man zou
onder meer mondeling een bouwopdracht van 295.000 euro aan een aannemer hebben
gegund. En dat zonder aanbesteding en zonder dat hij om offertes had gevraagd.
Vlak voor de transactie had de directeur bovendien privé bouwgrond gekocht van
dezelfde aannemer. De twee ‘klokkenluiders’ legden hun klachten ruim een jaar
geleden neer bij de raad van commissarissen. Zij wensten niet langer te werken
onder de directeur omdat hun vertrouwen was beschaamd. REO gaf vervolgens een
registeraccountant opdracht onderzoek te doen naar de aantijgingen. Deze
constateerde dat de beschuldigingen enkel waren geuit om de directeur te
beschadigen, met als doel hem uit zijn functie te verwijderen. Met instemming
van de commissarissen spande de directeur vervolgens een ontslagprocedure aan
tegen beide ambtenaren.

Gepasseerd

‘Mevrouw Stoffers handelde uit eigenbelang omdat ze gepasseerd was bij een
benoeming. Daarna kwam ze op onbetamelijke wijze met onjuiste aantijgingen’, zei
een advocaat van de REO tijdens de zitting twaalf weken geleden. Intussen had de
tweede ‘klokkenluider’ al ingebonden. Zij werd eervol ontslagen. Stoffers ging
echter in beroep tegen de ontslagaanvraag, maar de rechter oordeelde dat het
ontslag de evenredigheidstoets kan doorstaan. ‘Stoffers heeft haar kritiek op
het functioneren van de directeur op een niet of nauwelijks gefundeerde en een
tendentieuze manier gepresenteerd. Haar optreden levert plichtsverzuim op.’

Reageer op dit artikel