nieuws

Register vreest onwettige architect

bouwbreed Premium

den haag – Het Bureau Architectenregister is ongerust over de invoering van de bachelormasterstructuur in het onderwijs.

Omdat enkele opleidingsinstellingen van plan zijn de nieuwe structuur al in het studiejaar 2002/2003 in te voeren, dreigt de situatie te ontstaan dat houders van masterdiploma’s door het ontbreken van een wettelijke grondslag niet in het architectenregister kunnen worden bijgeschreven. De gevolgen van de nieuwe opzet in het hoger onderwijs worden door het register als uiterst ongewis ervaren. De onzekerheid geldt zowel ten aanzien van de kwaliteit van de opleiding als de architectentitel. Het aantal in Nederland geregistreerde architecten is vorig jaar met 374 toegenomen tot 10.733. Directeur H. Groeneveld van het registerbureau constateert dat de in 1988 ingevoerde wettelijke bescherming van de titel voorziet in een maatschappelijke behoefte. Hoe anders is het grote aantal aanmeldingen te verklaren? Hij pleit voor een aanvulling op de Wet op de architectuurtitel om de betekenis en het effect te versterken. Een kwart van de in het register opgenomen namen betreft bouwkundige architecten. Het aandeel van de interieurarchitecten bedraagt 15 procent. Stedenbouwkundigen plus de tuin- en landschapsarchitecten completeren met ieder 5 procent het architectenregister.

Reageer op dit artikel