nieuws

Raad van State staat bouw ziekenhuis Schiedam toe

bouwbreed Premium

schiedam – De bouw van een ziekenhuis met 700 bedden in Schiedam kan van start gaan. Dat heeft de Raad van State in Den Haag beslist.

De bouw van een helikopterlandingsplaats is echter afgeblazen. Het ziekenhuis komt vlakbij NS-station Schiedam Nieuwland en zal de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en omringende kleinere gemeenten bedienen. De meeste bezwaren van omwonenden en wijkvereniging Bijdorp vonden geen weerklank bij de Raad van State. Zo stellen omwonenden dat het plan onuitvoerbaar is vanwege de aanwezige bodemverontreiniging. De voorzitter oordeelt echter dat de verontreiniging beperkt is en de provincie bovendien een saneringsplan heeft ingediend. De omwonenden hoeven zich evenmin zorgen te maken over aantasting van de ecologische waarden van het nabijgelegen natuurgebied De Poldervaart. Immers, slechts in een klein gedeelte van dit gebied mogen openbare voorzieningen zoals een ziekenhuis worden gebouwd. De provincie heeft aannemelijk gemaakt dat het groene karakter van het desbetreffende gebied onaangetast blijft, stelt de voorzitter. Ook acht de Raad van State het niet onredelijk dat de gemeente Schiedam enkele woningen nabij het nieuwe ziekenhuis heeft onteigend. Een goed woon- en leefklimaat kan voor de huiseigenaren immers niet worden gegarandeerd. De gemeente acht de vrees van omwonenden voor een gebrek aan parkeerplaatsen wel gegrond. In plaats van de geplande 620 parkeerplaatsen zullen er daarom 750 plaatsen komen.

Reageer op dit artikel