nieuws

Provincie legt recyclebedrijf uit Hardenberg dwangsom op

bouwbreed

Provincie legt recyclebedrijf uit Hardenberg dwangsom op

hardenberg – De provincie Overijssel heeft het recyclebedrijf Aluminium Hardenberg bestuursdwang opgelegd. Reden hiervoor is een overschrijding van de toegestane dioxine-uitstoot. Met deze maatregel geeft de provincie het bedrijf tot uiterlijk eind augustus de tijd voorzieningen te treffen. Als dit geen effect oplevert, leggen Gedeputeerde Staten het productieproces onmiddellijk stil. Daarnaast overschrijdt Aluminium Hardenberg de uitstootnormen van koolwaterstoffen, stof- en rookontwikkeling. Ook ontbreekt een continumeting van koolwaterstoffen. Als vanaf september de uitstoot de norm overschrijdt, legt de provincie een dwangsom van maximaal 65.000 euro op. De provincie heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de gevolgen voor de volksgezondheid. De gemeten emissie bij Aluminium Hardenberg leverde geen risico op. De afgelopen jaren kwamen echter vele klachten van omwonenden binnen over de geuremissie en de afvoer van stoffen. De provincie hoopt nu met deze beschikkingen een einde te maken aan de overlast.

Reageer op dit artikel