nieuws

‘Overtoom grote schepen goedkoper dan schutsluis’

bouwbreed

den haag – Schepenliften zijn niet alleen geschikt voor jachtjes van de recreatievaart. Doorontwikkelen van een eerder concept voor een overtoom heeft inmiddels geleid tot een ontwerp voor schepen tot 300 meter lengte. Er moet nog wel het een en ander worden uitgezocht, maar de bedenker ziet voor 40 miljoen euro goede mogelijkheden voor de overtoom van de 21ste eeuw.

Van Driel Mechatronica BV uit Waddinxveen denkt dat een overtoom voor grotere schepen ook een goed alternatief zijn ten opzichte van een schutsluis. Dit bureau ontwikkelde in 1995 voor Rijkswaterstaat een overtoom om jachten vanuit de Flevopolder over een dijk naar het Veluwemeer (en terug) te tillen. Dit idee is niet gerealiseerd. Het ging om een watergevuld dok dat opgehangen aan scharnieren rijdt over twee draagliggers die verschillende waterniveaus verbinden. De doklengte kan variëren tussen 20 en 100 meter. Dit concept is nu door Van Driel Mechatronica (VDM) verder doorontwikkeld. Het watergevulde dok van de doorontwikkelde VDM-schepenlift is 100 tot 350 meter lang, genoeg voor lange containercombinaties voor de binnenvaart en zeeschepen van het type Cape Size van 300 bij 50 bij 18 meter. Het dok hangt met kabels aan scharnieren in de top van twee driehoekige constructies. De driehoeken kunnen aan de onderzijde bewegen over draagbanen tussen twee wateren, al of niet met verschillende waterniveaus. Dat kan op rubber wielen of op hydrofenders (op een waterfilm). De banen kruisen lager gelegen wegen, dammen of andere obstakels. De snelheid van het dok wordt elektronisch geregeld en is beveiligd tegen schommelingen. De opgenomen energie bij het stijgen kan deels weer teruggeleverd worden bij het dalen. Eventuele holle draagliggers van de schepenlift kunnen gebruikt worden voor watertransport en energiewinning. Directeur ir. N.D. van Driel heeft de Nederlandse overheid voorgesteld een pilotproject te starten om de schepenlift verder te ontwikkelen. Het gaat dan om elementen zoals de hydrovoeten, een lineaire motor voor de verplaatsing, een accu van hoge energieinhoud en een passende fundering. Van Driel vindt de Brouwersdam bij uitstek geschikt als locatie voor het ontwikkelingsmodel dat als pilotproject met geld van de overheid gerealiseerd zou moeten worden. Daarvoor is 40 miljoen euro nodig. Volgens Van Driel zal dat geld zich dubbel en dwars terugverdienen, zo niet in Nederland als exportproduct voor bijvoorbeeld Panama voor toepassing bij het kanaal. Voorlichter J. Geluk van Rijkswaterstaat directie Zeeland weet van geen plannen voor een schutsluis in de Brouwersdam. Voor de duidelijkheid: plannen zijn definitiever dan gedachten, ideeën of resultaten van individuele of gezamenlijke geestelijke inspanning.

Beleidsvisie

Van dat laatste circuleren er genoeg. Zo zijn onder de naam Delta Synergie bijvoorbeeld gedachten uitgewerkt voor een waterkrachtcentrale en een schutsluis in de Brouwersdam. De resultaten zullen door Rijkswaterstaat worden meegenomen bij het opstellen van beleidsvisie voor het deltagebied. Maar de woordvoerder laat in dit verband weten dat herstel van getijbeweging op de Grevelingen eigenlijk geen optie is. De beheerder is bij de Grevelingen tevreden met het milieu zoals het nu is, stagnant zout met helder water. Af en toe de lucht van rottend zeegras daargelaten. Een schutsluis in de Brouwersdam is dan ook nog ver weg, een schepenlift in de Brouwersdam zelfs nog verder. ‘Geld voor schepenlift zal zich dubbel en dwars terugverdienen’

Reageer op dit artikel