nieuws

Ouderen verkopen huis niet aan woningcorporatie

bouwbreed

ROTTERDAM – De animo bij 65-plussers om hun eigen woning te verkopen aan woningcorporaties is laag, zelfs als ze daarna gratis mogen huren. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Woningcorporaties willen vaker woningen kopen van particuliere huiseigenaren. Belangrijkste doelgroep vormen de ouderen. Slechts 6 procent van de eigenaars die ouder zijn dan 65 jaar heeft echter interesse in deze constructie. Het onderzochte scenario in een notendop: de corporatie betaalt een bepaald bedrag voor de woning, in de praktijk vaak 50 tot 60 procent van de verkoopwaarde, waarna de particuliere eigenaar gratis in de woning mag blijven wonen. De woning wordt dusdanig aangepast dat de huidige bewoner er ook kan blijven wonen als hij zorg behoeft. De corporatie neemt het onderhoud van de woning voor haar rekening en verleent zorg aan huis wanneer dit in de toekomst nodig is. Ouderen voelen zich vaak nog te jong voor dit concept en hebben meer tegenargumenten. Ze kunnen geen gebruik meer maken van de toekomstige waardestijging van de woning, gewone verkoop is financieel vaak aantrekkelijker, de aftrekpost ontbreekt bij verkoop aan de corporatie en vaak willen ouderen zelfs niet meer in de woning blijven wonen. Bij eigenaren die tussen de 55 en 65 jaar zijn is de animo groter: 15 procent.

Reageer op dit artikel