nieuws

Opnieuw rijkssubsidie voor sanering van asbestwegen

bouwbreed Premium

den haag – Het leek in de afgelopen jaren op een eenmalige actie van het ministerie van VROM. Maar omdat nog niet alle eigenaren van asbestwegen in Overijssel en Gelderland zich in de afgelopen jaren hebben aangemeld, heeft het ministerie besloten de saneringsregeling nogmaals open te stellen. De eigenaren krijgen hiermee andermaal de kans op het verkrijgen van een subsidie voor het afdekken, afgraven of asfalteren van hun asbesthoudende weg of erf.

Veel particulieren, bedrijven en instellingen in de regio’s rond de voormalige asbestfabrieken in de gemeenten het Hof van Twente en Harderwijk hebben hun wegen in de periode tussen 1945 en 1980 verhard met asbest. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat gebruik van deze wegen en erven gevaren oplevert voor de volksgezondheid. Wat volgde was een regeling die eigenaren verplichtte maatregelen te treffen voor 1 januari 2000 en in sommige gevallen voor 1 juli 2002. De individuele eigenaar kon daarbij kiezen tussen het laten afgraven van asbest door een deskundig asbestverwerkingsbedrijf of het afdekken van de asbestlaag door het aanbrengen van asfalt, klinkers of beton.

Duurzaam

Als op de weg of het erf weinig verkeer rijdt, dan kan de eigenaar ook kiezen voor het aanbrengen van een duurzame afdekking van zand, grond, puigranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt met een laagdikte van ten minste twintig centimeter. Hoewel de exacte saneringsregeling nog opgezet moet worden, kunnen eigenaren zich vanaf heden aanmelden bij Infomil in Den Haag, telefoonnummer 070 – 361 05 75. De maatregelen staan vermeld in het Besluit asbestwegen Wms en de Regeling nadere eisen asbestwegen Wms van het ministerie van VROM. Zij zijn gericht op het tegengaan van de risico’s die worden veroorzaakt door het verstuiven van asbest in wegen, paden en erven.

Reageer op dit artikel