nieuws

‘Onnodige uitstroom snel aanpakken’

bouwbreed Premium

den haag – FNV Bouw-voorzitter R. de Vries wil zo snel mogelijk afspraken maken met het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) om de onnodige uitstroom van werknemers in de bouw een halt toe te roepen.

De vakbondsvoorman reageert daarmee op een onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB). Daaruit blijkt, zo meldde Cobouw gisteren, dat elk jaar het vertrek van zeker tienduizend werknemers uit de bouw kan worden voorkomen, als bedrijven een socialer beleid voeren. Tweederde van de ongeveer achttienduizend werknemers die jaarlijks de bouw verlaten, zegt graag in de bouwnijverheid te blijven werken als hun werkgever meer loon geeft, betere carrièreperspectieven biedt en positiever met het personeel omgaat. ‘We maken ons iedere keer weer druk over de instroom in de bouw, maar als je de achterdeur openhoudt, blijft het dweilen met de kraan open’, zegt FNV Bouw-voorzitter R. de Vries. Hij dringt aan op spoedig overleg met de werkgevers om het probleem te tackelen. ‘We moeten niet wachten tot de volgende cao-onderhandelingen. Die laten nog twee jaar op zich wachten, dat duurt te lang. Het is zaak nu maatregelen te treffen.’ Het EIB-rapport bevestigt een aantal ontwikkelingen die De Vries al langer wist. Bijvoorbeeld dat werknemers er behoefte aan hebben om zelfstandig hun werk in te kunnen delen. ‘Nu krijgen ze onvoldoende ruimte om hun werk zelf in te richten. Veel mensen hechten juist waarde aan eigen invulling van hun vak. Dat maakt het onderzoek ook weer duidelijk, want werknemers verlaten de bedrijfstak omdat ze de werkdruk te hoog, het werk te zwaar en het bedrijf onvoldoende georganiseerd vinden.’

Zorgen

Dat vooral jongeren van mening zijn dat ze te weinig betaald krijgen, baart De Vries grote zorgen. Hij vindt dan ook dat moet worden onderzocht of een jonge vakman met een diploma op zak niet net zo moet worden gewaardeerd als meer ervaren collega’s. ‘Voor jongeren geldt dat ze zich ondergewaardeerd voelen. Ze zijn vakman maar worden betaald op basis van hun leeftijd. Als ze daarom de bouw verlaten, moet ons dat zorgen baren. Er is immers veel in ze geïnvesteerd.’ Blij verrast is de voorzitter van Nederlands grootste bouwbond dat veel werknemers vanuit een positieve gedachte voor een baan in de bouw blijken te kiezen. Tot dusver werd veelal aangenomen dat die keuze vaak noodgedwongen werd gemaakt. Met de uitkomsten van het rapport in zijn hand, wil De Vries bouwbedrijven ervan overtuigen dat zij een meer op de werknemers gericht beleid moeten gaan voeren. ‘Dat besef moet er echt komen.’

Reageer op dit artikel