nieuws

Netelenbos legt motie Giskes naast zich neer

bouwbreed

den haag – Neen, er is geen sprake van aanvullende directe of indirecte extra financiering van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Voor de vierde keer dit jaar legt demissionair verkeersminister Netelenbos het nog eens uit aan de Tweede Kamer.

Twee weken geleden nog liet de Tweede Kamer duidelijk blijken het volstrekt oneens te zijn met afspraken die Netelenbos had gemaakt met Amsterdam, waardoor de gemeente 64,1 miljoen euro extra ruimte kreeg voor de financiering van de metrolijn. Een breed gesteunde motie van D66-kamerlid Giskes verbood de minister directe of indirecte extra steun. Sterker nog, de nieuwe afspraken zouden volgens de kamer moeten worden teruggedraaid. Netelenbos blijft echter bij haar standpunt dat geen sprake is van extra financiering. Het opschorten van korting op het exploitatiebudget voor de Noord-Zuidlijn en het uitbreiden van de toegang tot het Amsterdamse Centraal Station kan in haar ogen geen extra subsidie zijn. Voor 25 miljoen euro plukken uit de middelen voor Regionet, zo vindt zij, daar kan over gediscussieerd worden. Ze volstaat met te melden dat het Regionaal Overleg Amsterdam (ROA) vindt dat de Noord-Zuidlijn tot Regionet behoort. Dat het allemaal schimmig is, vindt ze zelf ook. ‘Voor veel onderwerpen geldt dat op basis van het rijksbeleid en de wet- en regelgeving niet voor 100 procent duidelijk is welke partij welke financiële consequenties dient te dragen.’ Maar haar afweging vindt ze zonder meer goed te verdedigen. De motie van Giskes verdwijnt dan ook in de prullenbak.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels