nieuws

Luxe woningen voor rendabel randmeer

bouwbreed

den haag – Een randmeer langs de Noordoostpolder is haalbaar bij een ruimer woningbouwbeleid. De bouw van luxe woningen in het gebied kan de hoge kosten terugverdienen. Wel moeten de overheden nog fors in de buidel tasten en zoeken naar private medefinanciers. Dit blijkt uit een haalbaarheidsstudie naar het randmeer in opdracht van het ministerie van VROM.

De kosten voor het randmeer komen op 1,4 miljard euro. De mogelijke opbrengsten vormen een tegenvaller voor de provincie Flevoland, die de plannen daarom in de ijskast wil stoppen. Bovendien kunnen de kosten pas na 2020 worden terugverdiend, omdat het dertig jaar duurt van grondverwerving tot openstelling van het meer. De opstellers van de studie denken dat met een aanbesteding via een prijsvraag efficiëntere oplossingen boven komen. In de haalbaarheidsstudie zijn twee varianten onderzocht: een klein en een groot meer. De baten kunnen in de laatste variant -met extra zandwinning, duurdere recreatie en de bouw van vierhonderd tot achthonderd luxe woningen in en aan het water- oplopen tot 460,8 miljoen euro. Het randmeer vermindert de wateroverlast in Friesland en Overijssel en staat derhalve genoemd in de Vijfde nota ruimtelijke ordening.

Verfijning

De nu doorberekende modellen zijn nog ruw opgezet. Een verfijning van het ontwerp is dan ook één van de aanbevelingen. De kosten van dijken, sluizen en bruggen is in de haalbaarheidsstudie grof geraamd op 61 miljoen euro voor de grote variant. Evenmin is rekening gehouden met draagvlak in de regio, terwijl een aantal landbouwbedrijven moet verhuizen en woningen moeten worden gesloopt. In de kleine variant moeten twintig boerderijen inclusief woningen, 35 losse woningen en twee kleine bedrijventerreinen wijken. Als de keus valt op het grote randmeer moeten nog eens 110 boerderijen met woningen, 65 losse woningen en enkele bedrijfsgebouwen weg. Voor alle gebouwen die moeten verdwijnen volgt compensatie. Het draagvlak is volgens de opstellers van de studie ook nodig om private partners in het project te betrekken.Deze kunnen ongeveer 5 procent van de kosten voor hun rekening nemen. De Tweede Kamer had om de haalbaarheidsstudie gevraagd. De demissionaire status van het kabinet en het gebrek aan een besluit over de Vijfde nota betekent dat minister Pronk (ruimtelijke ordening) nu niet met een standpunt komt. Hij laat dat over aan de volgende ministersploeg. Vorig jaar was VVD-staatssecretaris De Vries (waterstaat) tegen de aanleg van een randmeer vanwege de hoge kosten. Zij wilde toen geen haalbaarheidsstudie laten uitvoeren.

Reageer op dit artikel