nieuws

‘Jorritsma hield zich aan de regels’

bouwbreed

den haag – Minister Jorritsma heeft haar belang in het bouwbedrijf van haar schoonfamilie conform de regels ondergebracht. Dat blijkt uit het door haarzelf gevraagde onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Berichten als zou er zijn gesjoemeld, vormen mogelijk wel reden voor aanpassing van de regels.

Voorzitter S. Stuiveling van de Algemene Rekenkamer presenteerde gisteren de resultaten van het onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling en mogelijke betrokkenheid bij subsidieverstrekking aan het bedrijf. Zij wil een gesprek met de aankomend formateur over de regeling over onverenigbaarheid van belangen en functies voor ministers. ‘De regeling uit 1978, nader gepreciseerd in 1983, is oud en misschien achterhaald. Aanpassing van de procedures in de komende week is niet mogelijk.’ Stuiveling wil suggestieve berichtgeving in de toekomst voorkomen, doelend op de publicatie in het Algemeen Dagblad van 4 mei die Jorritsma betichtte van de belangenverstrengeling. ‘Het is toch gek dat de formateur in 1994 de regeling van Jorritsma goedkeurde en dat hetzelfde gebeurde in 1998 en dat nu anno 2002 toch commotie ontstaat’, aldus Stuiveling. Voor het onderzoek zijn alle dossiers ingezien en de betrokkenen gesproken. De subsidieverstrekking aan Jorritsma Holding was uitbesteed aan het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, waarin provincies zitten. Bij het verstrekken van de eerste subsidie aan het bedrijf, was Jorritsma kamerlid. In 1997, toen een andere subsidie werd verstrekt, was ze minister van Verkeer en Waterstaat en had dus nog niks te maken met Economische Zaken, die het geld geeft.

Afgeleid

Jorritsma heeft haar financieel belang van 6 procent in Jorritsma Holding, ofwel twintig aandelen, ondergebracht in de Stichting Beheerskantoor Gerlof Jorritsma. Haar volwassen dochter is één van de drie bestuursleden van deze stichting. Omdat dit destijds is gemeld aan de formateur, ziet de Algemene Rekenkamer ook hierin geen problemen. Overigens had Jorritsma al voor haar aantreden als minister geen zeggenschap in het bedrijf, maar uitsluitend afgeleid financieel belang in de vorm van certificaten. Zij was dan ook volgens het onderzoek van de rekenkamer niet op de hoogte van de subsidieaanvragen die het familiebedrijf deed voor het project Heidemeer in Heerenveen. Stuiveling: ‘Haar enige bemoeienis daar, was de opening van Hotel De Heide op verzoek van de familie.’ Jorritsma is overigens niet van plan juridische stappen tegen het Algemeen Dagblad te ondernemen.

Reageer op dit artikel