nieuws

Intentieverklaring voor Grensmaas getekend

bouwbreed

maastricht – De bij de beveiliging van de Zuid-Limburgse Maas tegen overstromingen betrokken partijen tekenen nog deze week een intentieverklaring voor het Grensmaasproject. Dat heeft de provincie Limburg bekend gemaakt.

Provincie, ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw en Visserij, en Consortium Grensmaas zijn het eens over de vraag hoe die intentieverklaring er moet komen uit te zien. Dit is het voor sommigen wat magere resultaat van onderhandelingen tussen de betrokken partijen sinds de vaststelling van het project Grensmaas (Provinciale Staten, 21 december 2001). In de intentieverklaring laten betrokken partijen weten achter de realisering van het vastgestelde plan te staan. Ook begint het Consortium Grensmaas alvast met de verdere voorbereidingen voor de uitvoering, en start de overheid het vooroverleg voor de noodzakelijke vergunningen. De onderhandelingen over de intentieverklaring hebben een half jaar geduurd. Rijk en grintproducenten wilden nu al een contract tekenen, maar de provincie tekent nog niets, omdat ze de financiële consequenties niet kan overzien als de plannen worden gewijzigd. De risico’s van miljoenenclaims zijn te groot: stel dat de rechter de onderhandse aanbesteding van de gigantische klus aan het Consortium verbiedt. Bovendien wil de provincie niet gebonden zijn aan de opstelling van streekplannen en de mer waarin de precieze uitvoering wordt vastgelegd. Reden voor de houding van de provincie is dat burgers daar invloed op uitoefenen en de provincie naar eigen zeggen niet de schijn wil wekken vooraf gebonden te zijn.

Laaiend

Die burgers zijn inmiddels laaiend. Op 24 juni is de startnotitie MER Grensmaas vier weken lang ter visie gelegd. Tot 22 juli kunnen mensen en instanties daarop reageren. ‘De periode van ter visie legging toont een gebrek aan respect voor de mensen en organisaties die bij het Federatief Verband tegen de Ontgrindingen zijn aangesloten’, zegt Hennie Peeters, secretaris van het Verband. ‘Het mag toch niemand ontgaan, dat juist deze periode valt in de tijd waarop bijna geheel Limburg met vakantie is en er nauwelijks tijd overblijft om te reageren. Domheid? Boze opzet? In beide gevallen is het schandalig’, fulmineert Peeters.

Reageer op dit artikel