nieuws

Grontmij exporteert met succes zuiveringstechnologie

bouwbreed

de bilt – Ingenieursbureau Grontmij is geslaagd de waterzuiveringstechnologie Sharon succesvol te exporteren naar de VS. Partner Lotepro neemt het systeem in licentie en levert naar verwachting de technologie de komende vijf jaar aan dertig grote zuiveringsinstallaties. Het bedrijf verwacht een omzet van 90 miljoen euro. Hierover ontvangt Grontmij per installatie een vaste royalty.

‘Bij het gangbare zuiveringssysteem wordt ammonium via de nitraatroute omgezet in stikstofgas’, aldus H. de Mooij van de Grontmij. ‘Bij Sharon gaat de weg niet via nitraat, maar nitriet, hetgeen een aanmerkelijke besparing oplevert’. Vanwege de steeds strengere milieueisen ten aanzien van waterlozingen uit zuiveringen, moeten in de VS talrijke installaties drastisch worden aangepast. Sharon is bijzonder geschikt op plaatsen waar weinig ruimte ter beschikking staat. De technologie is ontwikkeld in samenwerking tussen de Technische Hogeschool Delft, het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en de Grontmij. Bij het inzetten van Sharon wordt tot een kwart bespaard op de energierekening. Ook kan de beheerder toe met 40 procent minder grondstoffen, vooral koolstof. De techniek wordt momenteel in Nederland grootschalig toegepast te Rotterdam in Sluisjesdijk (onderdeel van de slibverwerker Dokhaven) en in de rioolzuiveringsinstallatie van Utrecht. In de loop van 2003 gaat Sharon ook aan de slag in Zwolle. Introductie van de technologie in de VS betekent een internationale doorbraak. De Grontmij is druk doende om met Sharon ook in Duitsland vaste grond onder de voeten te krijgen.

Reageer op dit artikel