nieuws

Geen schorsing van plan wooneilanden Houthavens

bouwbreed Premium

den haag – De gemeente Amsterdam kan doorgaan met voorbereidende werkzaamheden voor de komst van zo’n negenhonderd woningen in het gebied Wooneilanden Houthavens. Dit heeft de Raad van State onlangs bekend gemaakt. Hiermee zijn de bezwaren van veevoerproducent Cargill voorlopig afgewezen.

Cargill vroeg de Raad van State enkele weken geleden het bestemmingsplan, dat de komst van de woningen mogelijk maakt, te schorsen. Het bedrijf verzet zich tegen het gehele plan; men meent dat wonen en milieuhinderlijke bedrijvigheid, zoals die van Cargill, niet samen gaan. Omdat de gemeente inmiddels is overgegaan tot het verwijderen van een laag vervuild slib en aanwezige steigers voor de binnenvaart, vreest Cargill voor het ontstaan van een onomkeerbare situatie vóórdat het bestemmingsplan definitief is. Het bedrijf stelt dat de gemeente door de voorbereidende activiteiten in strijd handelt met eerder gemaakte afspraken om zich te onthouden van werkzaamheden totdat de Raad van State zich definitief heeft uitgesproken over de kwestie. De gemeente zegt echter alleen te hebben beloofd te wachten met het verlenen van een bouwvergunning. Door deze toezegging van de gemeente, heeft de Raad van State besloten het bestemmingsplan niet te schorsen. Ze voegt eraan toe dat bezwaarmakers altijd opnieuw om een schorsing kunnen vragen wanneer de gemeente wel overgaat tot bouwactiviteiten of het aanleggen van infrastructuur. Het indienen van een concessie-aanvraag voor het ondernemen van droogmakerijen en indijkingen is volgens het Haagse rechtscollege niet in strijd met de belofte van de gemeente.

Reageer op dit artikel