nieuws

Geen euro extra voor Noord-Zuidlijn

bouwbreed

den haag – Het Rijk mag direct noch indirect een euro extra aan Amsterdam geven voor de aanleg van de Noord-Zuidlijn. Met deze uitspraak tikte de Tweede Kamer donderdagavond laat demissionair minister Netelenbos (verkeer) even gevoelig op de vingers.

Het was de Kamer volstrekt in het verkeerde keelgat geschoten dat Netelenbos bij het scheiden van de markt nog even een deal had gesloten met Amsterdam, waardoor de gemeente ruim 64 miljoen euro extra in kas heeft voor de metrolijn. De parlementariërs willen daarom het kabinet aan zijn woord houden dat ‘er geen cent’ bij komt. Aanleiding was een brief van Netelenbos waarin zij uitlegt waar de extra middelen vandaan komen. Voor 25 miljoen komt het geld uit de middelen van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) bestemd voor Regionet. Kwijtschelding van een korting op de exploitatiesubsidie levert Amsterdam nog eens 20,5 miljoen euro op, prijspeilcorrectie 7,3 miljoen en het naar voren halen van uitbreiding van de trappen en aanleg van roltrappen in Amsterdam Centraal is goed voor 11,3 miljoen. Voor Netelenbos is deze financiering reden de Kamer te melden dat het dus niet gaat om extra geld. ‘Ik acht deze afspraken niet tegenstrijdig met mijn toezegging aan de Tweede Kamer dat er voor de Noord-Zuidlijn sprake is van een maximale subsidie. Wel leiden de betreffende afspraken tot een financieel voordeel voor de gemeente van 64,1 miljoen euro, waardoor de gemeente de hogere kosten van de Noord-Zuidlijn beter kan dragen’, schrijft de minister in haar brief. De Tweede Kamer neemt hier echter geen genoegen mee. De ‘truc’ van Netelenbos ziet zij als indirecte extra financiering. Ook dat past volgens de Kamer niet in de oorspronkelijke afspraken. Een motie van D66-kamerlid Giskes kon dan ook op brede steun rekenen. Volgens die uitspraak moet Netelenbos zelfs afzien van de recent gemaakte afspraken over de extra financiering.

Reageer op dit artikel