nieuws

Gedragscode bouw flink aangescherpt

bouwbreed

den haag – Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) gaat aangesloten aannemers voorschrijven welke sancties moeten volgen als werknemers zich schuldig hebben gemaakt aan illegale prijsafspraken of omkoping van ambtenaren. De maatregelen zijn opgenomen in de aangescherpte gedragscode voor de bouw.

AVBB-voorzitter E. Brinkman heeft de nieuwe versie van de gedragscode inmiddels aangeboden aan de parlementaire enquêtecommissie en het demissionaire kabinet. De code moet bijdragen aan herstel en behoud van het vertrouwen in de bouwsector. Als het aan de werkgeversfederatie ligt, stelt de overheid bij aanbestedingen deelname aan de gedragslijn verplicht.

Passend

De nieuwe versie grijpt veel dieper in op de interne bedrijfsvoering van bouwbedrijven dan het eerste concept, dat in januari van dit jaar werd opgesteld. ‘De ondernemingen vonden in eerste instantie dat zij bij overtredingen van hun werknemers zelf wel passende maatregelen konden nemen’, licht AVBB-woordvoerder P. Wouters toe. ‘Maar na stevige discussie is er toch uitgekomen dat op bedrijfstakniveau moet worden bepaald welke sancties moeten volgen.’ Aangesloten bedrijven worden verplicht een bedrijfsspecifieke gedragscode op te stellen. Die moet helderheid verschaffen over wat directie en werknemers wel en niet mogen doen in contacten met opdrachtgevers. Gaat een medewerker in de fout, dan is het bedrijf verplicht binnen tien dagen na vaststelling de overtreding te melden. Binnen twintig dagen moet bovendien worden aangegeven welke sanctie is opgelegd. Deze kan variëren van een boete van minimaal 10.000 euro tot ontslag. Aannemers die zich niet houden aan de code lopen het risico door een onafhankelijk tuchtcollege te worden veroordeeld. Het college kan een waarschuwing geven, maar kan een bedrijven ook royeren. Geroyeerde ondernemingen kunnen vervolgens geen lid meer zijn van brancheorganisaties. Uitgesproken straffen worden ook publiekelijk gemaakt.

Overheid

Volgens Wouters heeft AVBB-voorman Brinkman er nogmaals voor gepleit de overheid te betrekken bij de gedragscode. Die wens komt voort uit de opvatting van veel bouwbedrijven dat ook de rol van de overheid als opdrachtgever ‘dubieus’ is. Zo wordt er regelmatig met offertes geleurd en komt het voor dat ideeën van de inschrijvers worden gepikt. ‘Wil je van al het gedonder af zijn, dan moet je samen optrekken’, aldus Wouters. Staatssecretaris J. Remkes (volkshuisvesting) voelt echter niets voor deelname aan de gedragscode, onderstreepte hij vrijdagmiddag desgevraagd. Remkes vindt de code een initiatief ‘van de bouwsector zelf’ en meent dat ‘de overheid daar niet in moet participeren’.

Reageer op dit artikel