nieuws

Brinkman: Prijsafspraken bij aanbestedingen ook na 1992

bouwbreed

den haag – Vooral omdat nieuwe regels te lang uitbleven, is het systeem van het maken van prijsafspraken bij openbare aanbestedingen ook na 1992 doorgegaan. Een goed systeem van afspraken, gedragsregels en handhaving moet voorkomen dat bouwbedrijven ongeoorloofde prijsafspraken blijven maken.

Voorzitter Brinkman van het AVBB heeft dat gezegd in een gesprek met de parlementaire enquêtecommissie. Het AVBB-bestuur betreurt de ontstane situatie. ‘Overtreden van wettelijke regels is verkeerd’, aldus Brinkman, die stelt dat ook anderszins buitenwettelijke activiteiten afkeurenswaardig blijven. Belangrijke redenen om vast te houden aan het systeem waren volgens hem de afdekking van risico’s en discontinuïteit. Om er zeker van te zijn dat niet verkeerd is berekend, werd bij andere bedrijven geïnformeerd. Ook waren er contacten om aan te geven dat het verkrijgen van een bepaalde opdracht noodzakelijk was voor het voortbestaan van het bedrijf. Brinkman heeft nogmaals gepleit voor het hanteren van een rekenvergoeding bij bouwwerken van enige complexiteit. Ondernemingen maken soms hoge kosten om een offerte te kunnen indienen. Een ingewikkeld bouwwerk kost weken rekenwerk. Die kosten moeten op één of andere wijze worden betaald. Een rekenvergoeding ontneemt de noodzaak deze kosten op een andere wijze vergoed te krijgen, bijvoorbeeld door (geheime en niet toegestane) afspraken met andere ondernemingen.

Rechtvaardig

De bouw wil samen met overheidsopdrachtgevers zoeken naar nieuwe, werkbare en rechtvaardige systemen van aanbesteding. ‘Centraal daarbij staan aspecten van transparantie, een duidelijke taak- en risicoverdeling, continuïteit en toetsbaarheid’, aldus Brinkman. Zeker als de complexiteit van bouwwerken toeneemt, is het volgens hem een goede zaak met nieuwe contractvormen te werken. Dat speelt ook bij nieuwe vormen van financiering, met betrokkenheid van zowel publieke als private gelden. Een duidelijke en consistente aanbestedingspraktijk is van belang. Daar moeten overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan werken.

Reageer op dit artikel