nieuws

Bouwned wenst betere marktordening

bouwbreed

baarn – Als het aan BouwNed ligt, dan moet de uitkomst van de parlementaire enquête worden dat er een betere marktordening in de bouw komt. Dat zegt de voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie in de branche H. Bodewes.

‘Het is goed dat we een parlementaire enquête hebben. We hopen dat na afloop het parlement zal zeggen dat er wat aan de marktordening moet gebeuren’, aldus Bodewes in de kamer van BouwNed-directeur J. van Tuinen in de fraaie villa in Baarn. Nog even en BouwNed zit met de rest van de vaderlandse bouw in Gouda in afwachting van een definitieve behuizing in Zoetermeer. De voorzitter grijpt nog even terug in de geschiedenis nadat de Europese Commissie had verordonneerd dat de prijsregeling zoals Nederland die kende niet langer mocht. Toen ook nog het Europese Hof van Justitie de commissie gelijk gaf, viel de bouw in lacune op het gebied van ordening van de markt. Pas in 2001 is uiteindelijk het Uniform Aanbestedingsreglement gekomen met zijn – overigens facultatieve – rekenvergoeding. Die wordt echter praktisch niet gegeven.

Gedragscode

Het heeft allemaal inmiddels wel geleid tot de zogenaamde bouwfraude waar naast de Tweede Kamer ook het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Mededingingsautoriteit zich nu over buigen. ‘We hebben een geweldige deuk opgelopen in de beeldvorming over de bouw. Maar we hebben wel een helder beeld hoe de toekomst eruit moet zien. Daarin speelt de gedragscode zoals het AVBB die heeft ontwikkeld een belangrijke rol. Die code is in feite een basale vorm van ordening’, meent Bodewes. In deze voor de bouw roerige tijden is de fusie van NVOB en VGBouw definitief geworden. ‘Daar zijn we blij mee. Het betekent dat de b&u-sector nu met één mond praat. Al eerder werkten we samen in de federatie. Volledig fuseren verenigt het beste van de twee organisaties.’ Eén krachtig geluid is ook hard nodig. De bouw heeft nogal wat op het verlanglijstje staan. Een jaar of zes geleden presenteerde toenmalig NVOB-directeur S. Dekker eens zes steekwagens papier. ‘Allemaal regelgeving waarmee de bouw te maken heeft’, heette het toen. BouwNed vreest dat zes steekwagens inmiddels niet meer voldoende zijn. ‘De regelgeving en daarmee de regeldichtheid neemt nog steeds toe. Het nieuwe kabinet zegt daar wat aan te zullen doen. Dat hopen we dan ook. Aan de andere kant maken we ons zorgen over de kwaliteit van met name de lagere overheden waardoor er foutjes worden gemaakt en procedures vastlopen. Mede daardoor nemen onze risico’s toe en kunnen er vertragingen optreden’, zegt Bodewes.

Regio

Intern is er eveneens het nodige veranderd. Het NVOB kende elf gewesten en daarbinnen de nodige afdelingen die feitelijk samen het ‘parlement’ van het NVOB vormden. BouwNed kent nu vijf regio’s en 92 afdelingen. Vooral de regio’s krijgen zwaardere taken. ‘Dat is ook logisch. Je ziet een trend dat de rijksoverheid de budgetten hoe langer hoe meer verdeelt en de beslissingen overlaat aan de andere overheden. Daardoor wordt de regio belangrijker voor ons.’ Nog een verandering is het kwaliteitsbeleid. Het NVOB kende vrij zware lidmaatschapscriteria die een garantie moeten geven voor de kwaliteit. Het was dan ook de basis van de campagne dat je beter met een NVOB-aannemer kunt bouwen. BouwNed kent die criteria niet. Daarnaast heeft het NVOB aan de wieg gestaan van de stichting Bouwgarant en De Erkende Hoofdaannemer. ‘Die labels blijven bestaan. Het belang daarvan vinden we ook groot. Maar het wordt nu een ondernemerskeuze of hij aan de strenge criteria van die labels wil voldoen.’ Bodewes zal overigens niet zo gek lang de voorzittershamer hanteren. Vice-voorzitter T. Nelissen zal de taak volgend jaar al overnemen. Het is een bewuste keuze van BouwNed. In een tijdsbestek van drie jaar zullen er geleidelijke vervangingen in de diverse besturen plaatsvinden. De twee bloedgroepen NVOB en VGBouw zullen dan definitief verdwenen moeten zijn.

Reageer op dit artikel