nieuws

Besproeide wissels voor stiller en veiliger emplacement Venlo

bouwbreed Premium

venlo – Door wissels te besproeien met water moet Venlo minder geluidsoverlast ondervinden van het spoorwegemplacement in de binnenstad. BAM NBM Rail tekent voor deze primeur.

Een emplacement met maar liefst 24 treinsporen splijt de binnenstad van Venlo in tweeën en zorgt voor veel geluidsoverlast. Internationale treinen worden er met nieuwe locomotieven uitgerust, geschikt voor het Duitse bovenleidingnet, diesellocs kunnen er tanken en er zijn diverse rangeersporen. Vooral ’s nachts vergaat horen en zien de bewoners van de stad aan de Maas. Dan rijdt er veel goederenvervoer van en naar het Ruhrgebied via het centrum van Venlo. Hoewel er al lang wordt gesproken over verplaatsing van dit planologisch wangedrocht en daar eerder dit jaar zelfs een convenant over is afgesloten, is daar in de praktijk nog jaren mee gemoeid. Maar de gemeente Venlo wil haar burgers niet langer blootstellen aan de overlast. Half juni startte BAM/NBM in opdracht van Railinfrabeheer met een aantal maatregelen, die uiteindelijk tot een stiller en veiliger emplacement moeten leiden. Ook wordt een serie oudere woningen uitgerust met gevelisolatie om langs die weg geluidsoverlast tegen te gaan.

Voegloos

Een van de maatregelen die het probleem bij de bron aanpakken, is het aanbrengen van voegloos spoor. De spoorstaven worden zo opgesloten aan de dwarsliggers en het ballastbed, dat ze ongeacht de temperatuurschommelingen geen kant meer op kunnen. Dan zijn dilataties overbodig en kunnen de staven met een thermietlas aan elkaar worden bevestigd. Dat is een operatie waar Railinfrabeheer al langere tijd mee bezig is op het Nederlandse spoor, maar doorgaans juist niet op emplacementen. Daar bevinden zich immers veel baanvakken op een klein oppervlak en is het onderhoud van de voegen nog wel te doen. Maar een voegloos spoor is niet alleen onderhoudsarmer, het is ook stiller en daarom wordt voor Venlo een uitzondering gemaakt. Het hinderlijke ‘kedeng-kedeng’ is van de baan, veracht projectleider ir. A. Korlaar van Railinfrabeheer. Verder wordt de tankplaat voor de dieselllocs uitgerust met een geluidsscherm. Maar voor dat gebeurt, wordt hij eerst verplaatst. De betonplaten zijn inmiddels met de Gottwaldkranen van BAM NBM op hun plek gelegd. Ook de funderingspalen voor het scherm zitten inmiddels in de grond. De verplaatsing is vooral ingegeven door de wens het rangeerterrein tegelijkertijd veiliger te maken. De inrichting wordt zo aangepast dat de zware goederentreinen, soms met gevaarlijke stoffen, eenvoudigweg niet meer in aanraking kunnen komen met rangerende locomotieven. Om dezelfde reden wordt de besturing van de wissels aangepast en wordt een extra veiligheidsniveau aangebracht.

Beneveling

Maar de meest opvallende maatregel in de ruim 5 miljoen euro kostende operatie is volgens projectleider Korlaar de beneveling van de tientallen wissels op het complex. BAM NBM brengt een installatie aan die automatisch een laagje water tegen de zijkant van de spoorstaven sproeit, voordat een trein passeert. Daardoor wordt veel geluid dat ontstaat bij het wringen van de flens van de wielen tijdens de passage van een wissel, onderdrukt. Olie sproeien zou volgens Korlaar beter zijn. Dat dempt namelijk niet alleen het geluid maar smeert tegelijk de spoorstaven, waardoor die minder snel slijten. Want de zware ertstreinen die het complex dagelijks passeren, betekenen een voortdurende aanslag op het staal van de spoorstaven. Maar benevelen met olie is duurder en er zijn nog problemen ten aanzien van het milieu; ook bij gebruik van plantaardige olie. Daarom wordt een watersproei-installatie aangebracht, ook al is die door de technische ontwikkelingen wellicht spoedig achterhaald. Als alles goed gaat, levert BAM NBM Rail in januari volgend jaar het werk op. De tankplaat voor diesellocomotieven wordt uitgerust met een geluidsscherm. Ook dat moet de geluidsoverlast van het spoorwegemplacement terugdringen. Foto: Peter Wijnands

Reageer op dit artikel