nieuws

Bedrijfsblindheid funest voor prijs onderneming

bouwbreed

utrecht – Directeur Koops van BDO Corporate Finance te Utrecht ziet de omgeving van het bouwbedrijf snel veranderen. Wie op niveau een partijtje mee wil blazen, komt in aanraking met de Europese aanbesteding.

Je nu nog richten op nieuwbouw? Dat is, terwijl de grondschaarste toeneemt, vragen om problemen. Dan maar omschakelen naar onderhoud en renovatie? Koops ziet algemene bouwers die stap niet zo snel maken. Het opknappen van panden is een ander vak. ‘In de groep kleinere bedrijven voorzie ik de komende vijf jaar een grote heftigheid wat betreft de overnames. Een rol speelt de leeftijd van de ondernemers, de generatie van vlak na de oorlog. Van betekenis is ook de drang om naar een zeker volume toe te gaan om op die wijze beter grip te krijgen op de lagere overheden. Je moet immers laten zien wie je bent, de werken goed aankunnen.’

Goed nadenken

Koops adviseert ondernemers in de bouw een open oog voor de werkelijkheid te hebben. ‘Als je heel druk bent met je eigen organisatie, vergeet je wel eens om je heen te kijken. Dat overkomt iedereen. Maar wees niet eigenwijs. Sommigen letten zelfs binnen de branche niet op en zien structuurwijzigingen over het hoofd. Noem het bedrijfsblindheid. Die kan echter wel funest zijn voor de prijs van je firma.’ Ondernemers die denken aan overname moeten volgens Koops heel goed nadenken. Wat betekent de stap gezien vanuit de markt, vanuit de onderneming en niet op de laatste plaats vanuit de ondernemer? De voorbereidingsfase is essentieel. ‘Wie na de verkoop bestuurder van zijn bedrijf blijft, moet wel beseffen in een heel nieuwe situatie terecht te komen. Het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie is toch iets anders dan zelfstandig beslissingen nemen. Kijk ook naar de stijl van een onderneming. Ik zie veel fusies mislukken door cultuurverschil.’ Filosoferend over het Spaanse avontuur van HBG, kan Koops zich voorstellen dat het in handen van Dragados nog redelijk zelfstandig had kunnen functioneren. Gewoon vanwege de afstand. ‘De synergie is vanuit Dragados gezien minimaal gebleken. Niet verwonderlijk daarom dat HBG dankzij de ingreep van BAM weer in Nederlandse handen is.’

Verwondering

De inmiddels afgeketste poging van Heijmans om het kernbedrijf van Philipp Holzmann in te lijven wekt meer verwondering. Koops: ‘Als je een Duits bedrijf als Holzmann wilt integreren in de Nederlandse cultuur, dan heb je nog een hele slag te gaan. Niet doen zou ik zeggen. De wijze waarop Heijmans tot dusverre pareltjes verzameld heeft, is zonder meer een goede zet.’ Koops constateert dat de bouw erg persoonsgebonden is. Peoples business. ‘In de sector wordt gekeken naar de persoon. Het is toch vaak een kwestie van gunnen. De bouwers in het westen zijn anders dan in het oosten of zuiden. Amsterdam is al anders dan Haarlem. Zeker, cultuur is een stuk onderbuikgevoel. Toch herkent iedereen dat branieachtige van Amsterdam. West-Friezen zijn rustig en Rotterdam staat voor niet lullen, maar poetsen.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels