nieuws

Arcadis adviseert over renovatie van Rijksmuseum

bouwbreed

arnhem – Arcadis gaat advies geven over de gevolgen van renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden aan het Rijksmuseum, dat na de gedaanteverwisseling onder de naam Het Nieuwe Rijksmuseum verder gaat.

Het Amsterdamse project betreft een van de grote vaderlandse architectuurprojecten en moet een nieuwe blik op de relatie tussen architectuur en cultureel erfgoed teweeg brengen. Het ontwerp van het Nieuwe Rijksmuseum kwam door een samenwerkingsverband tussen het Rijksmuseum en de ministeries van OCW en VROM tot stand. De architectuur ligt in handen van het Spaanse Cruz Y Ortis, de renovatie wordt gedaan door Van Hoogevest en het Engelse Ove Arup zorgt voor klimaatbeheersing en installatietechniek. De plannen omvatten ingrijpende veranderingen aan de constructie van het gebouw. De meest opzienbarende wijziging is de verbindingsruimte tussen de oost- en westvleugel. Deze verbinding is een groot ondergronds plein dat als centrale entree zal fungeren om zo een groter publieksbereik te creëren. Daarnaast zal Arcadis, dat beschikt over ervaring in ondergronds bouwen en funderingsherstel van monumentale gebouwen, het plan van de architect om een ondergronds plein onder de huidige onderdoorgang te realiseren, constructief bekijken. De werkzaamheden starten in het najaar van 2003 en zijn in 2008 voltooid. De totale bouwkosten bedragen 180 miljoen euro.

Reageer op dit artikel