nieuws

Andere fasering nekt nieuwbouw Appelaar

bouwbreed

haarlem – ING Vastgoed koos bij het Haarlemse Appelaarterrein voor een andere fasering van de bouw dan overeengekomen. Volgens de gemeente is die gewijzigde aanpak de hoofdoorzaak van de opgelopen vertraging van anderhalf jaar voor de hier geplande nieuwbouw.

De ontwikkelaar spreekt van ‘een juiste keuze, die door onvoorziene factoren niet tot het gewenste resultaat heeft geleid’. Op het voormalige terrein van drukkerij Joh. Enschedé, gelegen nabij de Sint Bavo, zou volgens de realisatieovereenkomst in januari 2004 een nieuwe rechtbank en een tweelaagse parkeergarage met entree aan het Spaarne gereed moeten zijn. Dat wordt nu anderhalf jaar later. Daarnaast loopt de (ver)bouw en uitbreiding van het Concertgebouw drie maanden uit tot juni 2004. De vertraging was voor het Haarlemse college aanleiding om in een raadsmededeling de zaken op een rijtje te zetten. Als oorzaken worden onder andere de vondst van asbest, de stroef verlopen (Europese) aanbestedingen en het stabiliseren van de Klokhuistoren bij het drukken van de damwanden genoemd. Maar de gemeente ziet de gewijzigde fasering door ING, waarmee de ontwikkelaar afstapte van de afgesproken werkwijze, als belangrijkste oorzaak van deze tegenslag. ‘Uit de onderhandelingen tussen aannemer Boele en Van Eesteren en ING bleek ons begin 2002 dat de contractueel vastgelegde en door ING bepaalde gefaseerde bouw was teruggebracht tot de bouw van het gehele complex in één keer.’

Ontgraven

In tegenstelling tot de contracten, bestekken en planningen waarin de bouwput in twee gedeelten zou worden ontgraven, koos ING ervoor om de gehele put te ontgraven. De aannemer zou deze werkwijze te ingewikkeld vinden. Daarbij zou het een langere bouwtijd met zich meebrengen en duurder uitvallen. Woordvoerder R. de Sévaux van ING Vastgoed bestrijdt dat er een verkeerde keuze is gemaakt. ‘Een gefaseerde uitvoering zou meer tijd en voorbereiding vergen. We hebben voor een andere aanpak gekozen, omdat het tot een versnelling van de bouw zou kunnen leiden. Deze keuze is een juiste geweest, maar door onvoorziene factoren zoals de verontreiniging die veel erger bleek en meer tijd vergde, heeft het niet tot het gewenste resultaat geleid.’ De ontwikkelaar voert momenteel besprekingen met de betrokken partijen om te bezien hoe snel het project kan worden opgestart. ING gaat er vanuit dat de daadwerkelijke bouw op 1 december kan beginnen. Momenteel bestaan de werkzaamheden uit het afgraven en saneren van de locatie. Welke financiële gevolgen de vertraging met zich meebrengt, is volgens gemeentewoordvoerder R. van Oppenraaij nog niet duidelijk. ‘We zijn permanent in gesprek met ING.’ Juridische stappen zijn nog niet genomen. Ontwikkelaar ING verwacht niet dat het zo ver zal komen. ‘Wij gaan ervan uit dat dit project een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij alle partij een rol hebben.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels