nieuws

Amsterdam garandeert een jaar huur voor Bruggebouw

bouwbreed Premium

Amsterdam garandeert een jaar huur voor Bruggebouw

AMSTERDAM – De gemeente Amsterdam heeft op onorthodoxe wijze Multi Vastgoed aangezet tot de bouw van het zuidelijke Bruggebouw boven ringweg A10 in stadsdeel Bos en Lommer. Mocht in het eerste jaar na oplevering geen gebruiker worden gevonden voor het nieuwe kantoorgebouw, dan garandeert de gemeente de huur. Er wordt maximaal een bedrag van circa 2,4 miljoen euro betaald. Multi Vastgoed maakte onlangs duidelijk dat in het najaar alsnog begonnen wordt aan de bouw van het tweede Bruggebouw (11.000 vierkante meter). Dat besluit viel pas na bemiddeling door de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf, zo blijkt uit het collegebesluit. Omdat het in aanbouw zijnde noordelijke Bruggebouw nog niet was verhuurd, wilde Multi Vastgoed de start van de bouw uitstellen. Juist omdat het realiseren van beide kantoorgebouwen boven de A 10 zeer problematisch verliep, zou uitstel volgens stadsdeel en gemeente afstel kunnen betekenen. In dat geval zou het stadsdeel met een onafgemaakt project blijven zitten. ‘De gemeente heeft op ongebruikelijke wijze willen aangeven hoe belangrijk de start van de bouw wordt geacht’, aldus de woordvoerder van het Grondbedrijf. Van concurrentievervalsing of ongeoorloofde overheidssteun wil de gemeente niet spreken. Het gaat om een eenmalige bijdrage.

Reageer op dit artikel