nieuws

TGVin Barcelona

bouwbreed

TGVin Barcelona

Met veel plezier lees ik dagelijks de berichten van de Cobouw op het internet: een mooie wijze om enigszins een binding te houden met de bouwwereld, ook vanuit je kantoor dat soms ver van het bouwterrein is verwijderd. Een belangrijk gegeven is dan wel de betrouwbaarheid: iets dat je kunt toetsen door de gegevens die je leest te toetsen aan de eigen kennis. Helaas heb ik gemerkt dat de Cobouw een lelijke steek kan laten vallen. In het bericht over de TGV in Barcelona (Cobouw dd .14 juni 2002)worden verschillende locaties met name aangeduid. Het lijkt er echter op, dat de redactie alles nogal stevig door elkaar heeft gehusseld en wel zodanig, dat het verhaal feitelijk onjuist is. Het grote ondergrondse treinensysteem van Barcelona loopt namelijk onder de brede Calle de Áragon. De Sagrada Familia is echter gelegen aan de Calle de Mallorca. Een tunnel onder deze kerk in aanbouw door lijkt me nogal een utopie: dat zal wel zijn dat de tunnel er ondergronds langs gaat. Reactie correspondent Henk van den Boom: Hombergen heeft deels gelijk als hij door het bericht over de HSL op het verkeerde been is gezet, omdat ik de Sagrada Familia aan de Calle de Áragon situeer. Feit blijft dat het traject van de HSL is geprojecteerd onder de Calle de Mallorca. De kathedraal, voor zover gereed, staat in het blok dat wordt gevormd door de vier straten, Calle de Provence, Calle de Mallorca, Calle de Sardenya en Calle de Marina. Zoals bekend is de kathedraal nog maar gedeeltelijk klaar. De uitbreiding is gepland over de Calle de Mallorca heen tot aan de Calle Valencia, in de richting van de Calle de Áragon (waar nu nog flats staan). We hebben het dus over het nog te bouwen deel, en de opgang naar de kathedraal. Het aanvankelijk geprojecteerde traject voor de HSL liep onder de Calle de Áragon, waar ook de regionale treinen lopen. Dat was voor de architecten reden om de noodklok te luiden, want dat kwam te dicht in de buurt van het toekomstige deel van de tempel. De overheden hebben dus uiteindelijk toch gekozen voor het traject onder de Calle de Mallorca, waaroverheen straks (zoals de plannen er nu voorstaan) het nog te bouwen deel van de Sagrada Familia komt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels