nieuws

Te dure norm rem op sanering in Limburg

bouwbreed

Te dure norm rem op sanering in Limburg

maastricht – De nieuwe Bodemgebruiksvriendelijke Waarde BWG is te streng voor Limburg, vinden de beide Kamers van Koophandel in die provincie. Zij worden hierin gesteund door de Limburgse Werkgeversvereniging LWV en de Limburgse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers LOZO. De bezwaren zijn samengevat in een brief aan VROM. Volgens de kamers willen ook PvdA, VVD en CDA dat de gebruikswaarden nog eens worden bekeken. Limburg hanteert andere risiconormen dan de nieuwe landelijke regel. De in Limburg geldende ‘gebiedswaarden’ toetsen slechts of een aanvaardbaar risico wordt overschreden. Limburg gaat dus uit van gebiedswaarden, en niet van gebruikswaarden. Deze waarden maken saneren twee- tot driemaal goedkoper dan de landelijke.

Reageer op dit artikel