nieuws

Sodastralen reinigt oppervlakken grondig zonder schade

bouwbreed Premium

Het spaart het milieu, werkt snel en reinigt grondig zonder dat het oppervlak beschadigt. Met deze kenmerken beveelt Industriële Reinigings Producten het zogeheten sodastralen aan. De techniek reinigt metsel- en voegwerk en natuursteen inclusief zandsteen. Verder verwijdert het loszittende verflagen, evenals graffiti van bijvoorbeeld glas en aluminium zonder het materiaal aan te tasten. Dat gebeurt door een combinatie van sodakristallen, waternevel en speciaal ontwikkelde straalapparatuur.

De sodakristallen zijn natuurzuiver en chloorvrij en zorgen ook voor de prik in frisdranken. Vergeleken met andere straaltechnieken verbruikt de sodamethode minder straalmiddel. De gebruiker hoeft bijvoorbeeld niet meer hele glasoppervlakken volledig af te plakken. Anders dan zand maakt soda het glas niet mat. Door de geringe stofnevel en toegepaste sodakristallen vervuilt de omgeving van de werklocatie minder. De kristallen lossen op in water en het residu wordt opgevangen. Het systeem kan met minder grote compressoren toe waardoor de geluidsoverlast en het brandstofverbruik worden beperkt. De gebruiker werkt met lichtere slangen waarop geen spanning staat.

Kosten

Een speciale ketel zet de soda onder druk. Het mengsysteem beperkt het verbruik van het straalmiddel en straalt de kristallen op het werkstuk. Daar explodeert een kristal onder een druk van 6 tot 8 bar op het oppervlak. Deze micro-explosie slaat vervuiling of deklagen weg. De kristallen zijn relatief zacht en beschadigen dus niet het oppervlak. Vergeleken met conventioneel zandstralen verloopt het sodastralen sneller; de uiteindelijke bewerkingstijd hangt af van de hardheid van het oppervlak. Vergeleken met zandstralen is het straalmiddel duurder; een zak van 25 kilo kost 25 euro. Per vierkante meter verbruikt het systeem 4 kilo soda. De opruimkosten vallen evenwel lager uit omdat alleen vuil of verfresten op de benodigde zeilen of opvangbakken achterblijven. De investering voor het sodamaterieel valt in de berekening van IRP een factor tien lager uit dan voor zandmaterieel. De prijs van een complete installatie begint vanaf 8000 euro. De gebruiker kan met het sodasysteem ook bepaalde draaiende delen stralen wanneer ze in bedrijf zijn. De soda beschadigt geen lagers. Ander personeel kan ook in afgesloten ruimten nabij de straallocatie zonder gevaar blijven werken. Eventuele beschadigingen aan het werkstuk blijven zichtbaar. De soda slijpt bijvoorbeeld geen gescheurde lassen dicht. De K200 straalmachine weegt leeg 84 kilo en gevuld maximaal 129 kilo. De installatie draait op 12 volt. De maximale druk van de wateraansluiting beloopt 5 bar en die van de persluchtaansluiting maximaal 6,7 bar.

IRP, Enschede, telefoon (053) 4313329

Reageer op dit artikel