nieuws

Shuttle naar nieuwe veilinghal Aalsmeer in gebruik

bouwbreed

aalsmeer – Bloemenveiling Aalsmeer presenteert vrijdag de nieuwe hal VBA-zuid. Hoogtepunt vormt de ingebruikname van de Aalsmeer-shuttle, een elektrisch hangbaansysteem voor transport.

De groei van de activiteiten maakte extra ruimte noodzakelijk. Vandaar dat de Bloemenveiling de marktcentrumfunctie met de aanbouw van VBA-zuid, inclusief de daarbij behorende infrastructuur, vergrootte. Om het vervoer van planten en bloemen vanuit het VBA-centrum te versnellen, te verbeteren en efficiënter te maken, is de Aalsmeer Shuttle aangelegd. Dit elektro-hangbaansysteem wordt de belangrijkste transportader. De overdekte verbinding loopt over de provinciale weg N231. Op piekuren worden maximaal 2600 karren per uur vervoerd, terwijl het totaal aantal ‘shuttle’transporten per jaar 1,7 miljoen bedraagt.

Bereikbaarheid

De Bloemenveiling streeft ook naar betere bereikbaarheid over de weg. Zo moet aan- en afvoer van het marktcentrum en van de Europese afzetgebieden worden verbeterd. Uit het jaarverslag blijkt het streven dat in 2006 de N201 is omgelegd, tevens is het de bedoeling dat de aansluitingen op de A4, A9 en A2 worden verbeterd. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht om via een ongestoord logistiek systeem de rail-, weg- en luchttransport in de regio aan te sluiten op een Europees netwerk van hogesnelheidstreinen. Samen met onder meer Schiphol en Railinfrabeheer wordt gewerkt aan een logistiek systeem.

Reageer op dit artikel