nieuws

Referte-eis van tafel

bouwbreed Premium

Referte-eis van tafel

Het wao-akkoord is er, zonder referte-eis. Het plan is een aanscherping van het advies van de Sociaal-economische Raad (SER). De toelatingscriteria worden scherper. Alleen volledig arbeidsongeschikten die niet binnen vijf jaar genezen, krijgen een uitkering. Mensen met psychische klachten, of een burn-out komen daardoor niet meer in aanmerking. Ook moeten werkgevers meer doen aan preventie van ziekteverzuim en reïntegratie van zieke werknemers. De maatregelen moeten de instroom met 40 procent beperken. Drie jaar na de inwerkingtreding van het nieuwe stelsel kijken de partijen of dat aantal is gehaald. Mocht dat gelukt zijn, dan gaat de uitkering omhoog en verdwijnt de boete voor bedrijven waarvan werknemers in de wao belanden. Voor ondernemingen met minder dan 25 mensen, wordt die al meteen afgeschaft. De boete zal ook per branche gaan verschillen. Mochten deze stappen niet het gewenste resultaat opleveren, dan volgen hardere maatregelen. De referte-eis, waarbij alleen mensen in aanmerking komen die vier van de afgelopen vijf jaar hebben gewerkt, is nu van tafel. Daarmee verdwijnt een grote wens van de VVD in de kast. Volgens Zalm zou die best alsnog kunnen worden ingevoerd als in 2005 de 40 procent niet is gehaald.

Reageer op dit artikel