nieuws

Psychische nood rukt op onder werknemers bouw

bouwbreed Premium

den haag – Bouwvakkers gaan steeds meer lijken op ‘gewone werknemers’, met als gevolg dat ze ook in toenemende mate kampen met psychische klachten. Dat blijkt uit het nog niet gepubliceerde rapport ‘Wao-instroom in de bouw’ van de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO).

Volgens het onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam is psychische belasting in de bouw ‘een significante risicofactor geworden’. Net als werknemers uit andere sectoren hebben bouwvakkers steeds meer te maken met verschijnselen van stress. De werkdruk is toegenomen, maar dat geldt zeker ook voor de beslommeringen van alle dag. ‘Bouwvakkers hebben ook steeds vaker zorgtaken thuis’, licht onderzoeker Ph. de Jong van SEO toe. ‘Het beeld dat de bouwvakker een toch wat apart slag werknemer is, een macho wellicht, blijkt niet uit onze analyse. Ze gaan steeds meer lijken op andere werknemers.’ De afgelopen jaren is in het arbobeleid in de bouw alle aandacht gevestigd geweest op bestrijding van de fysieke belasting. De aanpak van psychische klachten heeft daardoor nauwelijks aandacht gekregen, aldus het rapport. Woordvoerder J. Bos van FNV Bouw bevestigt dit. Hij wijst er evenwel op dat de vakbond al geruime tijd aandacht vraagt voor de werkdruk. Voor het uitvoerend, administratief en technisch personeel heeft dat al geleid tot en arboconvenant, waarin afspraken zijn maakt over het verminderen van de stress. ‘In de bouw willen we dat werkdruk bespreekbaar wordt gemaakt tijdens het overleg in de bouwkeet’, aldus Bos. ‘Maar zover zijn we helaas nog niet.’

Gek

Uit het SEO-onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en binnenkort verschijnt, blijkt dat met betrekking tot de wao-instroom ‘de bouw het nog niet zo gek doet’. Tussen 1990 en 1997 daalde het aantal nieuwe wao-gevallen er met 56 procent. Maar liefst 14 procent meer dan over alle sectoren in die tijd. Tussen 1997 en 2000 steeg het instroompercentage in de bouw procentueel wel weer, maar in absolute getallen amper. De instroom is in de afgelopen tien jaar gedaald door de florerende economie, concludeert de SEO. ‘Er was veel werk, mensen kregen een vast contract. Dat verstevigt de banden met de werkgever waardoor er minder wao-risico’s zijn.’ Ook speelt mee dat bouwvakkers beter opgeleid zijn dan vroeger. ‘Daardoor zijn ze ook mondiger geworden en minder geneigd zich bloot te stellen aan onnodige risico’s.’ De Jong noemt tenslotte de aanpassingen van de regels voor zieke en wao-instroom. ‘De nieuwe regeling is een hele sterke prikkel om werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.’

Reageer op dit artikel